OSP Brdów chce przystąpić do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

0
328

Podpisanie porozumienia rozpoczęło procedurę przystąpienia jednostki OSP Brdów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dziś, tj. 30 listopada br., w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy wójtem gminy Babiak Wojciechem Chojnowskim, komendantem powiatowym PSP w Kole bryg. Robertem Kropidłowskim oraz prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Brdowie druhem Wojciechem Kołodziejskim w sprawie dotyczącej włączenia OSP Brdów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W akcie podpisania ww. porozumienia uczestniczyli również członek zarządu oddziału wojewódzkiego OSP RP dh Ryszard Kasiorek, zastępca komendanta powiatowego mł bryg. Krzysztof Żurawik, komendant gminny ZOSPRP dh Paweł Sarnociński oraz członkowie zarządu jednostki OSP Brdów. Porozumienie rozpoczyna procedurę przystąpienia jednostki do KSRG.

źródło i zdjęcia: Urząd Gminy Babiak