„Nie” dla Szerokich Horyzontów. Będzie Trakt!

0
365
Sześć nowych nazw ulic pojawiło się w gminie Koło, a konkretnie w miejscowościach Chojny i Czołowo Kolonia. W pierwszej z nich droga dostała nazwę Zakątek, natomiast w drugiej aż pięć będzie się odznaczało nowymi nazwami. Nie wszystkie propozycje zyskały jednak uznanie. Zaakceptowane zostały ulice Optymistów, Entuzjastów, Wizjonerów i Magiczna, ale dla Szerokich Horyzontów aprobaty zabrakło. Uwagę na ten fakt, podczas sesji Rady Gminy Koło, zwrócił rajca Michał Wróblewski. – Przeprowadziłem konsultacje z właścicielami gruntów usytuowanych przy tych drogach w miejscowości Czołowo Kolonia. Jeśli chodzi o drogi wewnętrzne, nie ma uwag, ale odnośnie drogi gminnej, która już ma swoją historię i tradycyjną nazwę przyjętą przez lata, mieszkańcy chcieliby, aby pozostała ta, która się utrwaliła, czyli Trakt. Zatem składam wniosek o zmianę w stosownym paragrafie i nadanie ulicy nazwy Trakt zamiast Szerokich Horyzontów – powiedział.
Ostatecznie wniosek został przyjęty. Głosowało za nim 8 rajców, a 7 było przeciwnych. Takim samym stosunkiem głosów przeszła cała uchwała z wszystkimi nazwami. Zatem ciąg komunikacyjny, zgodnie z wolą mieszkańców, formalnie nazywał się ulica Trakt.