Mikołaj wśród zaproszonych gości. Doposażone dwie jednostki OSP z gminy Kłodawa

0
138

Dzięki środkom pochodzącym z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości, dwie jednostki OSP z gminy Kłodawa zakupiły wyposażenie i sprzęt ratownictwa. Dzięki dofinansowaniu Ochotnicza Straż Pożarna w Głogowej otrzymała agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy i motopompę pływającą o łącznej wartości 11 420 zł, a druhowie z Lubońka zakupili ubrania specjalne, radiotelefony nasobne oraz latarki-szperacze o wartości 9 835 zł. Niemal całość, bo aż 99 procent środków pochodziło z Funduszu Sprawiedliwości oraz w 1 procent stanowił wkład własny gminy Kłodawa.

Dziś odbyło się przekazanie sprzętu strażakom ochotnikom. Wzięli w nim udział zaproszeni goście,  kłodawscy samorządowcy oraz przedstawiciele jednostek OSP.

źródło i zdjęcie: UMiG w Kłodawie