Gmina Koło razem z Powiatem Kolskim. Dotacje na drogi i obwodnicę.

0
223
dotacja-gmina-Koło

Podczas minionej sesji Rada Gminy Koło podjęła uchwałę odnośnie przekazania środków w ramach dotacji celowej Powiatowi Kolskiemu na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie samorządu w 2020 roku. Chodzi o kwotę 177 000 złotych skierowaną na trzy odcinki dróg: nr 3216P w miejscowościach Dzierawy i Lubiny, 3424P w Kiełczewie Smużnym I i 3419P w Kiełczewie Smużnym IV. Ponadto rajcy gminni udzielili dotacji powiatowemu samorządowi w wysokości 15 000 złotych na realizację zadania polegającego na budowie północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej 3205P. Oczywiście chodzi o środki na przygotowanie dokumentacji.

Obie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.

Z racji tego, że piątkowe posiedzenie gminnego samorządu było ostatnim przed Wielkanocą, wójt Mariusz Rybczyński życzył wszystkim radnym, pracownikom urzędu oraz mieszkańcom gminy zdrowych spokojnych świąt. – Dużo zdrowia, spokoju, wytrwałości i optymizmu życzymy razem z panem przewodniczącym – powiedział włodarz, dodając, że z powodu epidemii nie będą wysyłane okolicznościowe karki. – Ograniczymy się do formy e-mailowej – dodał Mariusz Rybczyński. – Życzę jak najszybszego powrotu do normalności. Niech tym świętom towarzyszy refleksja nad tym, co w życiu ważne. Niech obfitują w pozytywne myśli… – dodał przewodniczący Władysław Włodarczyk.

zdj. UG w Kole, youtube