Życzenia i nagrody dla nauczycieli z okazji ich święta

0
276

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy szkół, dla których organem prowadzącym jest samorząd powiatowy, usłyszeli życzenia oraz podziękowania za trud ich pracy. Ponadto podczas okolicznościowego spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kole kilkunastu nauczycieli i wychowawców odebrało nagrody i gratulacje za szczególną aktywność zawodową. Dziękujemy za trud i poświęcenie włożone w edukację i wychowanie młodzieży, przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy, uczenie wrażliwości i kształtowanie postaw. Życzymy zdrowia, pogody ducha, satysfakcji w wykonywanej pracy, pomyślności w realizacji swoich celów i zamierzeń oraz dalszych sukcesów zawodowych – mówił do pedagogów wicestarosta kolski Sylwester Chęciński.