Życiowa porażka, sposób na braki w miejskiej kasie, wyborcze motto… Co o nich powiedział Artur Szafrański?

0
931
Artur Szafrański
Każdy z nas ma w bagażu swoich życiowych doświadczeń sukcesy i porażki. O ile o sukcesach mówimy bez trudu, o tyle do porażek przyznajemy się niechętnie, ale to one uczą nas najwięcej, stąd pytanie. Jakie własne niepowodzenie i płynącą z niego naukę jest Pani/Pan wykorzystać w sposób szczególny teraz, w dążeniu do sukcesu naszego miasta i jego mieszkańców?
W moim postrzeganiu świata porażki nie istnieją. Nazwanie danej sytuacji porażką i koncentracja na niej prowadzi do obniżenia poczucia własnej wartości, izolacji, obwiniania innych i złego samopoczucia. Konsekwencją jest spadek własnej efektywności. Ja nie mogę sobie na to pozwolić. Dla mnie istotna jest jedynie informacja zwrotna dotycząca mojej efektywności działania. Dlatego zawsze silnie koncentruję się na pracy, którą wykonuję tu i teraz. W przypadku, gdy efektywność nie jest dla mnie satysfakcjonująca, szukam przyczyn takiej sytuacji, dokładnie je analizuję i staram znaleźć najlepsze rozwiązanie, aby w przyszłości wykonać moją pracę skuteczniej i bardziej efektywnie. To jest moja recepta na skuteczne uczenie się. Jeśli dodamy do tego jeszcze planowanie oraz wcześniejsze testowanie przyszłych rozwiązań, to mamy prosty przepis na sukces w życiu i pracy. Tak staram się postępować zawsze.
Niepowodzeniem jednak mogę nazwać to, że kiedyś nie dostałem się na AWF, jednak wzbudziło to we mnie jeszcze większego ducha i motywację do uprawiania sportu i aktywności fizycznej i nie przeszkodziło mi to w osiągnięciu moich celów sportowych.
Każdemu z kandydatów w kampanii towarzyszy hasło. Czym się Pani/Pan kierował/a w jego wyborze, i co przyświecało takiemu właśnie sformułowaniu wyborczego motta? Co chciał/a Pani/Pan nim przekazać mieszkańcom Koła?
Ambitny burmistrz z wizją miasta – naszemu miastu potrzebni są ambitni mieszkańcy. Mieszkańcy, którzy swoim życiem i postępowaniem będą mogli być wzorem dla innych. Wzorem godnym do naśladowania, wzorem który przyczyni się do rozwoju miasta jak i satysfakcji mieszkańców. Taki również powinien być nasz przyszły burmistrz. Burmistrz, który posiada głęboko przemyślaną wizję rozwoju miasta Koła na wiele lat. Ambitny oznacza również mierzący znacznie wyżej niż pozostali kandydaci. Ja taką wizję posiadam i zamierzam ją z pełną determinacją zrealizować.
Ambitny powinien być nie tylko burmistrz, ale i pozostała władza naszego miasta. Wszyscy musimy walczyć o fundusze dla mieszkańców, rozwijać przemysł, pozyskiwać inwestorów, nawiązywać szerokie relacje na terenie całej Polski, jak i na arenie międzynarodowej. Pragnę również tworzyć i realizować nowe, jeszcze ambitniejsze plany. Ale przede wszystkim pragnę udowodnić naszym mieszkańcom, że potrafię sprawnie kontrolować zarówno uczciwość, rzetelność jak i efektywność działania naszego samorządu. Stawiam sobie za cel, by miasto Koło stało się bardziej przyjazne mieszkańcom.
Bycie burmistrzem to podejmowanie trudnych decyzji. Co Pani/Pan zrobi, jeżeli w trakcie realizacji planu finansowego, w drugim półroczu, dowie się Pani/Pan, że ministerialne dotacje dla miasta w różnych działach budżetu, w wyniku niespodziewanych problemów, zmniejszą się o 1 mln zł. W jakich obszarach będzie Pani/Pan próbował/a ograniczać wydatki, lub jakie inne rozwiązanie tej sytuacji będzie Pani/Pan starał/a się zastosować?
Kluczowym elementem zarządzania miastem jest dostęp do bieżącej informacji, szczególnie tej dotyczącej realizacji budżetu. Dlatego zamierzam wprowadzić nowoczesne rozwiązania mające na celu jeszcze precyzyjniejszą kontrolę realizacji budżetu i postępu prac. Nie obawiam się więc takiej sytuacji, szczególnie, że będziemy mogli ją znacznie wcześniej przewidzieć i jej zaradzić.
Ograniczanie wydatków często wiąże się z zabraniem jakiejś grupie środków wcześniej przyznanych. Ja uważam, że jest to bardzo niesprawiedliwe. Dlatego drugą metodą, dzięki której będziemy poszukiwali środków będzie usprawnienie zarządzania miastem i wdrożenie narzędzi optymalizacji działalności zarówno samego miasta jak i spółek, którymi zarządza miasto. Będziemy starali się zarządzać możliwie najskuteczniej, aby koszty funkcjonowania tych zakładów i urzędu były możliwie najniższe. To również pomoże uchronić nas przed niespodziewanym wzrostem wydatków lub ograniczeniem wpływów.
Trzecim elementem będzie aktywne pozyskanie nowych inwestycji, co przyczyni się do większych wpływów do budżetu miasta.

Portal okrągłemiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane. Jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here