Zmiany w składzie komisji rewizyjnej. Następcą Ewy Lewickiej jest Andrzej Cesarz

0
304
lewicka-6

Radna Ewa Lewicka zrezygnowała z funkcji przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole. Pisemnie swoją decyzję uzasadniła faktem zwiększonych obowiązków i konieczną dyspozycyjnością, wynikającą z zajmowanego stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W dobie pandemii koronawirusa pracy ma znacznie więcej niż w normalnych warunkach. Taka argumentacja spotkała się z pełnym zrozumieniem radnych. Rezygnacji towarzyszyły podziękowania, jakie Ewa Lewicka usłyszała od wiceprzewodniczącego Artura Szafrańskiego.

Ale na tym nie koniec. Decyzja o rezygnacji z funkcji przewodniczącej została rozszerzona o członkostwo w organie kontrolnym. Decyzję o opuszczeniu szeregów komisji podjęła też radna Maria Sokołowska, która pisemnie nie podała powodu, ale w czasie obrad poinformowała, że powodów było kilka, m.in. brak chętnych do pracy w komisji radnych z Klubu „Porozumienie dla Koła”, dużo zajęć społecznych, względy osobiste i zdrowotne oraz praca w dwóch innych komisjach. Z komisji zrezygnowali też Halina Musiałek i Grzegorz Gibaszek, którzy pisemnie wskazali powody swej decyzji.

Jak nietrudno się domyślić, sytuacja wywołała dyskusję, w której mowa była nawet o potencjalnej wizji paraliżu całej rady, ale ostatecznie polemika i głosowania zakończyły się skompletowaniem komisji rewizyjnej w nowym składzie. Aktualnie organ tworzą: Robert Cesarz, Andrzej Cesarz, Marek Kaftan, Sebastian Kuty i Michał Piasecki, co oznacza, że ze starego składu został tylko Robert Cesarz. Przewodniczącym organu kontrolnego został Andrzej Cesarz, a była przewodnicząca zadeklarowała pomoc nowo powołanym członkom.

Przebieg dyskusji można obejrzeć w Internecie. Obrady są dostępne na http://kolo.esesja.pl/transmisja/6981/xxiv-sesja-rady-miejskiej-w-kole-14-maja-2020-r.htm

zdj. okrągłemiasto, youtube