Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kole. Podsumowali działalność i wybrali zarząd

0
176

W strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochlach odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kole. Zjazd podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Gminnego Związku OSP RP, dokonał wyboru nowego zarządu, komisji rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

W zjeździe wzięli udział przedstawiciele władz związkowych i samorządowych: poseł Leszek Galemba, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole mł. bryg. Arkadiusz Wypiór, członek zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Józef Rybicki, kapelan strażaków powiatu kolskiego ks. Radosław Kobiela, wójt gminy Koło Mariusz Rybczyński oraz delegaci ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy.

W trakcie zjazdu dokonano wyboru prezydium zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP na kadencję 2021-2026 w składzie: prezes zarządu gminnego OSP RP – Maciej Pilarski, wiceprezesi –Stanisław Główczyński i Dariusz Biskupski, komendant gminny – Henryk Marczewski, sekretarz – Justyna Wałowska, skarbnik – Sylwia Perkowska, członek prezydium – Mariusz Rybczyński oraz członkowie zarządu – Radosław Stawicki, Roman Sztuba, Marcin Sielicki, Antoni Sujecki, Jerzy Tęgos, Paweł Stępiński i Błażej Przybyszewski. Skład komisji rewizyjnej na kadencję 2021-2026: przewodniczący – Tomasz Jankowski, wiceprzewodniczący – Tomasz Kuciński, i sekretarz – Stanisław Słowiński. Na delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP wybrani zostali: Marek Łączkowski, Mariusz Rybczyński i Roman Sztuba. Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP wybrał przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Są to: Maciej Pilarski i Henryk Marczewski.

źródło i zdjęcie: Urząd Gminy w Kole