Zakończył się remont odcinka drogi w Głogowej, w gminie Kłodawa

0
60
197989857_4280706605348548_5146451740493167376_n

Zakończyły się prace remontowe odcinka drogi powiatowej nr 3405P w miejscowości Głogowa, w gminie Kłodawa. W zakresie przeprowadzonych robót znalazły się m.in. oczyszczenie oraz mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym na długości 660 metrów, zjazdy oraz uzupełnienie poboczy. Koszt inwestycji wyniósł 130 251, 34 złotych. Remont był możliwy dzięki współpracy Powiatu Kolskiego z gminą Kłodawa. Każda ze stron finansowała zadanie w wysokości 50 procent kosztów.

źródło i zdjęcie: UMiG w Kłodawie