Wójt gminy Chodów nadal zabiega, by zlikwidować składowisko w Szołajdach

0
443
120402773_177152743883868_313815893844963965_o

Wójt gminy Chodów Marek Kowalewski nie ustaje w staraniach, które mają skutkować likwidacją składowiska odpadów niebezpiecznych w Szołajdach. Na zaproszenie wojewody wielkopolskiego, 29 września br. włodarz i przewodniczący rady gminy udali się na spotkanie do Poznania. Poprzednia narada na szczeblu wojewódzkim, miała miejsce w sierpniu br. Tym razem samorządowcy z gminy Chodów rozmawiali z wicewojewoda wielkopolskim – Maciejem Bieńkiem, dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW – Dariuszem Dymkiem, Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska – Waldemarem Kołaskim i kierownikiem Działu Inspekcji – Delegatura w Koninie – Mateuszem Kolibabką.

Na początku chodowski włodarz poinformował o działaniach prokuratury i zastosowania wobec właściciela odpadów środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Na spotkaniu ustalono, że wójt gminy Chodów złoży wniosek o wydanie opinii w sprawie spełnienia przesłanek konieczności niezwłocznego usunięcia odpadów zalegających na terenie posesji, na której znajduje się nielegalne składowisko niebezpiecznych odpadów do czterech instytucji: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

Ponadto Marek Kowalewski przedłożył informację, że rozpoczął działania celem rozpoznania wstępnych kosztów utylizacji nielegalnego składowiska niebezpiecznych odpadów w Szołajdach i przedstawił oferty firm zawierające szacunkowe wyceny.

Kolejne spotkanie w rozszerzonym składzie czterech przedstawicieli instytucji samorządowych, tj. urząd wojewódzki, urząd marszałkowski, starostwo powiatowe i urząd gminy zostało ustalone na połowę października. Motywem przewodnim spotkania będzie organizacja montażu finansowego oraz znalezienie sposobu na wcześniejsze przekazanie środków gminie Chodów na pokrycie kosztów utylizacji nielegalnego składowiska niebezpiecznych odpadów w m. Szołajdy.

źródło: Urząd Gminy w Chodowie, zdjęcie: Wicewojewoda Wielkopolski Maciej Bieniek/FB

Czytaj także: Znaleziono beczki z nieznaną substancją. Trwa śledztwo

Od pół roku niebezpieczne odpady zagrażają ludziom i środowisku. Wójt gminy Chodów szuka pomocy!