Wodna nową ulicą w Babiaku?

0
139

Podczas minionej sesji Rady Gminy Babiak, jednym z wielu tematów była propozycja przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu nadania nazwy nowemu ciągowi komunikacyjnemu w Babiaku. – Pojawiło się zainteresowanie zagospodarowaniem gruntów za siedzibą Policji w Babiaku. Wydzieliliśmy drogę i mamy wreszcie dojazd do naszej stacji uzdatniania wody. Za chwilę zapewne pojawi się w tym miejscu zabudowa, bowiem mieszkańcy wystąpili do urzędu o wydanie decyzji. Stąd rodzi się potrzeba nadania nazwy nowej ulicy. Podczas posiedzeń komisji padła propozycja, by nazywała się Wodna, ze względu na sąsiedztwo stacji. To bardzo neutralna nazwa, o którą zapytamy naszych mieszkańców – poinformował wójt Wojciech Chojnowski.

Konsekwencją podjętej jednogłośnie uchwały jest zawiadomienie, jakie wójt gminy Babiak wydał o konsultacjach społecznych z mieszkańcami w tej kwestii. Na wyrażenie swej opinii społeczeństwo ma czas od 16 lutego do 23 lutego br.

Konsultacje przeprowadzane są w Urzędzie Gminy w Babiaku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 do 15.30, poprzez złożenie wypełnionych ankiet konsultacyjnych, które dostępne są na stronie internetowej UG, BIP UG, w siedzibie UG oraz u sołtysa sołectwa Babiak.