We Wrzącej Wielkiej, w gminie Koło, będzie boisko do piłki nożnej

0
201
Trwają prace związane z realizacja zadania polegającego na budowie boiska sportowego we Wrzącej Wielkiej, w gminie Koło. Będzie to obiekt o nawierzchni trawiastej do gry w piłkę nożną o wymiarach 35×70 metrów, z metrowymi pasami bezpieczeństwa wzdłuż boiska oraz szerokimi na 2 metry za linią końcową. Całkowita powierzchnia nawierzchni trawiastej wynosić będzie 2.738 metrów.
Przedsięwzięcie ma być realizowane w ramach działania PROW na lata 2014-2020, Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, objętego programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.
Wartość projektu wynosi 183.627 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania opiewa na 106.883 zł. Samorząd gminy Koło ma nadzieję, że inwestycja korzystnie wpłynie na wzrost zainteresowania aktywnością fizyczną mieszkańców oraz przyczyni się do integracji środowiskowej i międzypokoleniowej.
źródło i zdjęcia: Urząd Gminy Koło