W szkołach w Powierciu i Wrzącej Wielkiej powstają ekopracownie

0
424

Gmina Koło aplikowała o dofinansowanie w celu stworzenia ekopracowni w dwóch szkołach podstawowych. W lipcu zakończyła się procedura oceny wniosków wg kryteriów merytorycznych na przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej planowanych do realizacji w 2018 roku. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu rozpatrzył listę wniosków spełniających kryteria merytoryczne, i zgodnie regulaminem, dokonał ich oceny. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji do dofinansowania zakwalifikowano 121 wniosków. Dla 117 przedsięwzięć zarząd funduszu zaplanował dotacje w wysokości od 50 do 90 procent.

Gmina Koło znalazła się na liście do dofinansowania w wysokości 90 procent dla projektów pn. „Zielony kolor lubimy, otoczenie chronimy i warsztat pracy dla nas tworzymy – ośrodek edukacyjny i przyrodniczy w Powierciu, gmina Koło” oraz „Młode pokolenie stawia na ekologię – ośrodek edukacyjny i przyrodniczy we Wrzącej Wielkiej, gmina Koło”.Aktualnie trwają prace związane z organizacją i wyposażeniem pracowni, które najprawdopodobniej gotowe będę w połowie września. Na pracownię we Wrzącej Wielkiej samorząd gminy Koło otrzymał dofinansowanie w wysokości 44.797,50 zł, a w Powierciu – 44.554,50 zł.

źródło: Urząd Gminy w Kole