W SP nr 4 w Kole stworzą Cyfrową Dziecięcą Encyklopedię Wielkopolski

0
258
SP nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kole przystąpiła do projektu „Cyfrowa Wielkopolsk@ 2020”, który będzie realizowany w ciągu obecnego roku szkolnego. W ramach projektu placówka otrzymała aparat cyfrowy, laptop i 25 tabletów.
Zajęcia pozalekcyjne z uczniami będą realizowane metodą projektów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Uczniowie zostali podzieleni na grupy projektowe. Zadaniem każdej grupy projektowej będzie wybór wydarzenia, obiektu lub miejsca mającego znaczenie dla danego regionu. Praca uczniów będzie polegała na poszukiwaniach źródłowych, czyli pozyskaniu informacji dotyczących wybranego przez siebie tematu projektu z jak największej ilości źródeł, m. in. czasopisma, pamiętniki, relacje mieszkańców regionu. Jednocześnie uczniowie będą gromadzili dokumentację w formie zdjęć i filmów. Ostatnim etapem pracy uczniów będzie stworzenie opisu w formie artykułu hasłowego zawierającego informacje o wybranym przez siebie miejscu, wydarzeniu lub obiekcie. Artykuły hasłowe będą wzbogacone o pełną dokumentację. Wspólnym efektem pracy uczniów, którzy zostaną objęci wsparciem w ramach Projektu będzie encyklopedia dostępna w Internecie.
źródło i zdjęcia: Szkoła Podstawowa nr 4 w Kole