W planach jest utworzenie Lokalnego Centrum Wolontariatu

0
466

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w współpracy z Fundacją Podaj Dalej realizuje projekt pod hasłem „Aktywni i niezależni” – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim. W ramach podejmowanych działań odbyło się spotkanie projektowe, dotyczące utworzenia struktur Lokalnego Centrum Wolontariatu, koordynowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Świętego Mikołaja w Kole.

Inicjatorami spotkania była Aneta Brdyś, prezes Stowarzyszenia Przyjaciele Świętego Mikołaja, działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kole, a prowadziły je Weronika Tomys i Sylwia Frankowska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

W naradzie wzięli udział dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, Urszula Karolczyk, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole, Małgorzata Gatrzkie oraz

opiekunowie Szkolnych Klubów Wolontariatu: Joanna Szkudelska z SP nr 5, Krystyna Ciesielska z SOSW w Kole, Michał Woźniczko z Zespołu Szkół Technicznych w Kole, Iwona Kędzierska z LO w Kole oraz Beata Nowicka ze szkolnej bursy.

Tematami konferencji było zaangażowaniu społecznym młodzieży i wzmacnianie kluczowych kompetencji wolontariuszy. Nie brakło też wymiany dotychczasowych doświadczeń.

A czym Lokalne Centrum Wolontariatu ma się zająć? Ma przede wszystkim stworzyć bazę wolontariuszy i szkolić ich, być zapleczem merytorycznym dla Szkolnych Klubów Wolontariatu, oraz opracować kalendarz inicjatyw.

Następne spotkanie przewidziane jest na 6 listopada.

źródło i zdjęcie: Stowarzyszenia Przyjaciele Świętego Mikołaja w Kole