W planach jest termomodernizacja budynków kolskiego szpitala

0
162
DSC08808

W planach jest inwestycja polegająca na termomodernizacji budynków kolskiego szpitala. Samorząd Powiatu Kolskiego stara się o dotację na realizację tego zadania. Wczoraj, tj. 6 lipca br., w Starostwie Powiatowym w Kole gościł zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski, który poinformował, że wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” przeszedł I etap i uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Całkowity koszt modernizacji wg rekomendowanego wariantu wyniesie 2 066 284 złotych. W tym 1 792 377 złotych (86,74%) stanowi dofinansowanie kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW, a 273 907 złotych (13,26%) będzie pożyczką ze środków NFOŚiGW.

Przedsięwzięcie obejmuje 6 budynków szpitalnych, w których przeprowadzone będą usprawnienia modernizacyjne. Są to: budynek administracyjny, budynek kotłowni, oddział wewnętrzny II, prosektorium, budynek warsztatowy i budynek główny.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budynkach szpitalnych, jak również do poprawy warunków użytkowych obiektów poprzez poprawę komfortu cieplnego użytkowników oraz wpłynie na poprawę świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Koła. Dodatkowo promowane będą odnawialne źródła energii.

W spotkaniu uczestniczyli posłowie na Sejm RP: Leszek Galemba oraz Witold Czarnecki, starosta kolski Robert Kropidłowski oraz burmistrz Koła Krzysztof Witkowski.

źródło: Starostwo Powiatowe w Kole