W Kole przedszkola, oddziały przedszkolne i żłobek zamknięte do 7 czerwca br.

0
111
sp-2

W Kole podległe miastu przedszkola, oddziały przedszkolne, żłobek pozostają zamknięte do 7 czerwca br. Prowadzone jest, jak dotychczas, kształcenie na odległość. Podobnie nauka w klasach I-III szkół podstawowych odbywa się na dotychczasowych zasadach, czyli zdalnie.
Dyrektorzy placówek przeprowadzili analizę wśród rodziców i kierując się względami bezpieczeństwa, zdecydowali o dalszym zawieszeniu zajęć w ww. placówkach.
Od dziś prowadzone są konsultacje dla ósmoklasistów – indywidualne, grupowe lub online. Szczegóły ustala dyrektor danej szkoły.

źródło: Urząd Miejski w Kole