Będzie modernizacja strzelnicy. Starostwo Powiatowe w Kole wsparło LOK w Kole

0
96

Powiat Kolski przekazał Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Kole materiały w kwocie 3 992,08 złote na cele modernizacyjne strzelnicy powiatowej w Ruszkowie. Środki na ten cel przekazała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.

Materiały przeznaczone są do wykonania utwardzonego placu pod wiatą, która służy do celów szkoleniowych, tj. prowadzenia zajęć z uczniami klas mundurowych, zawodnikami klubów strzeleckich, ćwiczenia postaw strzeleckich, do nauki budowy i czyszczenia broni, a także zasad posługiwania się bronią i zachowania się na strzelnicy. Na strzelnicy odbywają się coroczne zawody strzeleckie o Puchar Starosty Kolskiego, w których uczestniczą mieszkańcy powiatu kolskiego. W tym roku przypadał jubileusz 20-lecia tych rozgrywek, ale z powodu epidemii koronawirusa zawody nie odbyły się.

Strzelnica sportowa służy wszystkim mieszkańcom powiatu kolskiego, a także służbom powiatowym, w szczególności Policji, do treningów strzeleckich, które podnoszą wyszkolenie funkcjonariuszy i tym samym wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kolskiego.

W imieniu starosty kolskiego Roberta Kropidłowskiego na ręce prezesa Powiatowej Organizacji Ligii Obrony Kraju w Kole kpt. rez. Ireneusza Wojtysiaka zakupione materiały przekazał kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Starostwa Powiatowego w Kole Robert Jokiel.

źródło i zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Kole