W Babiaku już działa punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze

0
94
Czyste-Powietrze

Gmina Babiak uruchomiła Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Mieści się on w budynku Urzędu Gminy i jest czynny we wtorki i czwartki w godzinach pracy urzędu.

Punkt Konsultacyjny stworzony został na podstawie porozumienia Gminy Babiak z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy aplikowanie o środki w ramach programu Czyste Powietrze.

W ramach działalności punktu można:

  • umówić się na konsultację ze specjalistą,

  • uzyskać wsparcie w wypełnianiu dokumentów,

  • skonsultować wniosek,

  • złożyć dokumenty za pośrednictwem Urzędu Gminy.

Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez gospodarstwa domowe. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

Kontakt:
Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze                                                                                              Urząd Gminy w Babiaku                                                                                                                                   
  Plac Wolności 5                                                                                                                                                    62-620 Babiak                                                                                                                                                      tel. 63 27 11 071                                                                                                                                                     e-mail: sekretariat@babiak.org.pl                                                                                                                            

  materiał promocyjny