Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Powierciu, w gminie Koło

0
973

Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu, w gminie Koło, która przeszła generalny remont, zostało połączone z przyjęciem do szkolnej braci pierwszoklasistów. W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości, wśród których byli parlamentarzyści, reprezentujący ich asystenci, gminni samorządowcy, przedstawiciele wielu instytucji, organizacji i duchowieństwa, a także pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie. Specjalne podziękowania za wieloletnią współpracę ze szkołą, która zaowocowała powołaniem do życia Szkółki Wędkarskiej „Rozwielitka”, odebrał Jakub Kameduła.

Spotkanie uświetniły prezentacje sportowych i artystycznych umiejętności uczniów, również tych najmłodszych, którzy po złożeniu przysięgi oraz po pasowaniu przez dyrektor Edytę Ostruszkę stali się pełnoprawnymi uczniami.

W drugiej części spotkania o zakończonej inwestycji w Powierciu, jak również o działaniach samorządowców gminy Koło w odniesieniu do gminnej oświaty wiele informacji przekazał wójt Mariusz Rybczyński.

Do czterech szkół oraz dwóch gminnych przedszkoli uczęszcza 772 uczniów. – To nasze największe dobro i dlatego inwestujemy w oświatę. Na remonty w szkołach w Powierciu, Sokołowie, Wrzącej Wielkiej i Kiełczewie Smużnym Pierwszym z budżetu gminy, w 2021 roku, wydatkowaliśmy 850 000 złotych – poinformował włodarz, dodając, że samorząd także aplikuje i pozyskuje środki zewnętrzne. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na zadanie „W Koło natura – edukacja ekologiczna w gminie koło, utworzenie trzech pracowni” planowana dotacja wynosi 75 000 złotych. Dotacja z tzw. rezerwy subwencji na wyposażenie pracowni geograficznej, biologicznej, fizycznej i chemicznej opiewa na 75 000 złotych.

Remonty trzech sal gimnastycznych w Powierciu, Sokołowie i Wrzącej Wielkiej kosztowały łącznie 1 426 998 złotych, a dofinansowanie opiewało na 765 600 złotych.

O inwestycjach w szkołach czytaj także: Trwają prace remontowe i modernizacyjne w szkołach na terenie gminy Koło

W najbliższych inwestycyjnych planach samorządu gminy Koło jest budowa przedszkola w Powierciu. Na to przedsięwzięcie gmina otrzymała dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2,5 mln złotych. Obiekt ma być gotowy we wrześniu 2023 roku.

Czytaj więcej: Kolejne działania związane z budową przedszkola w Powierciu, w gminie Koło2

1