Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak – etap VI – podsumowanie projektu

0
241
element-promocyjny

EFSI_Samorzad_kolor-PL-1

W dniu 18.07.2019 r. Gmina Babiak podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak – etap VI”. Dofinansowanie pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+, Oś priorytetowa 4, „Środowisko”, Działanie 4.3: „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”. Ostatecznie na etapie rozliczenia projektu jego wartość wyniosła 629.208,20 PLN, a kwota dofinansowania 434.818,67 PLN, tj. 85% kosztów kwalifikowalnych. W trakcie realizacji projektu dwukrotnie podpisywano aneksy urealniając w ten sposób wartość zadania i rzeczywiście wykonany zakres.

Wskaźnikami produktu są:

– w miejscowości Ozorzyn:

a) budowa kanalizacji sanitarnej:

– kolektora ściekowego PCV-U o śr. 200 mm – 818,00 m

– przykanalików z rur PCV-U o śr. 160 mm – 13 szt./192,00 m

-w miejscowości Babiak:

a) budowa kanalizacji sanitarnej:

– kolektora ściekowego PCV-U o śr. 200 mm – 969,10 m

b) budowa sieci wodociągowej:

– sieć wodociągowa z rur PCV-U o śr. 90 mm – 1.421,80 m.

Bezpośrednimi odbiorcami są mieszkańcy sołectw: Babiak, Żurawieniec oraz Ozorzyn.

Realizując powyższe zadania Gmina Babiak wypełniła wymagania Dyrektywy Rady 91/271/EWG, a w szczególności:

– zwiększyła liczbę mieszkańców aglomeracji podłączonych do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej;

– wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa szczelności i sprawności systemu oczyszczania ścieków w Gminie Babiak;

– wzmocniła potencjał w zakresie dostaw wody pitnej w gminie.

Zrealizowana infrastruktura w ramach projektu stanowi kontynuację poprawy stanu gospodarki wodno-ściekowej w babiackim samorządzie. Projekt przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania całego systemu gospodarki osadowej.

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa. Prace trwały od października 2019 roku do końca kwietnia 2020 r.

materiał promocyjny

Portal okrągłemiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane. Jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here