Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Kole powitali wiosnę!

0
115

Na pierwszy dzień wiosny każdy czeka z utęsknieniem. Tak było również w Szkole Podstawowej nr 4 w Kole, gdzie zgodnie z tradycją na powitanie nowej pory roku odbył się Turniej Wiosenny.

Każda klasa przyszła do szkoły ubrana we wcześniej wylosowanym kolorze: klasa czwarta na niebiesko, jak sasanka, klasa piata, jak trawka zielona, klasa szósta, jak żonkile, a siódma na czerwono, jak zachodzące słonko. Głównym celem imprezy była integracja uczniów, motywowanie do pracy na rzecz klasy, wdrażanie do zdrowej rywalizacji oraz zniechęcenie uczniów klas starszych do wagarów, by pierwszy dzień wiosny nie był postrzegany jako dzień wagarowicza.

Imprezę rozpoczęła piosenka zespołu Skaldowie „Wiosna”, po wysłuchaniu której każda klasa wybrała MasterChefa wraz z pomocnikami. Zadanie postawione przed uczniami nie było łatwe, ponieważ uczestnicy musieli wykazać się nie lada kreatywnością, przygotowując wiosenne kanapki. W pozostałych konkurencjach zawodnicy wytężali szare komórki w trakcie rozwiązywania zagadek. Dużo emocji dostarczyły wszystkim zabawy takie jak: żywe kółko i krzyżyk, statek, taniec przysiadany i trujące koło, które wymagały wykorzystania różnych umiejętności.

Wszyscy uczestnicy turnieju wspaniale się bawili. Ponieważ pierwszy dzień wiosny kojarzy się z Marzanną, która symbolizuje odchodzącą zimę, każda z klas przygotowała ją wcześniej. Na zakończenie turnieju wszyscy poszli na boisko szkolne i uroczyście dokonali jej spalenia.

Wiosnę witali także uczniowie klas 1-3. W atmosferę dnia wszystkich wprowadziły dzieci z oddziału przedszkolnego piosenką „Żartowniś marzec” oraz wierszem „Pokaż, pokaż marcu”. Następnie, pochodem ze słomianą kukłą, symbolizującą zimę, udali się na boisko szkolne, aby ją wypędzić. Towarzyszyły temu okrzyki oraz śpiew dzieci. Po pożegnaniu zimy, w dobrych nastrojach wszyscy wrócili do szkoły, by tam, uczestniczyć w grze terenowej „Podchody”. W atmosferze dobrej zabawy dzieci uczyły się współdziałania, kreatywności i podnosiły sprawność fizyczną. Dzień ten upłynął w wyśmienitych nastrojach.

źródło i zdjęcia: SP nr 4 w Kole