Uczniowie SP nr 3 w Kole przygotowali spot i zajęli III miejsce w województwie!

0
217

Uczniowie klasy IIa Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole znaleźli się w gronie laureatów konkursu organizowanego w ramach projektu profilaktycznego pn. „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”. Ich zadaniem było przygotowanie minutowego spotu dotyczącego szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Na etapie wojewódzkim zajęli wysokie III miejsce, i w miniony piątek, 8 czerwca, w Poznaniu, uczestniczyli w uroczystej gali.

Policjanci z Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, mając na względzie konieczność wzmacniania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, wdrożyli program „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”. Jest on skoncentrowany na budowaniu świadomości i pogłębianiu prawidłowych zasad współżycia społecznego. Wpisuje się również w założenia podstawy programowej kształcenia ogólnego w I etapie edukacyjnym, obejmującym klasy I-III szkół podstawowych oraz etap przedszkolny w szkole. Zadaniem programu jest kształtowanie osobowości dziecka, które już za chwilę przygotowywane będzie do pełnienia określonych ról społecznych, a tym samym będzie miało możliwość wywierania wpływu na innych i będzie odpowiedzialne za swoje zachowanie, zgodne z obowiązującymi zasadami życia społecznego.

W organizowanym projekcie udział biorą również uczniowie ze szkół powiatu kolskiego. W przygotowanym w ramach tego projektu konkursie na minutowy spot dotyczący szeroko rozumianego bezpieczeństwa udział wzięły również dzieci z placówek edukacyjnych z Koła. Na etapie powiatowym wyłoniono laureatów, którzy reprezentowali swoje prace na szczeblu wojewódzkim. Konkurs został rozstrzygnięty podczas uroczystej gali, która odbyła się w Multikinie w Poznaniu, 8 czerwca br. W gali uczestniczyło niemal 300 uczniów szkół podstawowych wraz z opiekunami oraz policyjnymi profilaktykami. Wśród laureatów konkursu na spot multimedialny na etapie wojewódzkim znaleźli się uczniowie klasy IIa ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole, zajmując wysokie III miejsce.

Gratulujemy!

źródło i zdjęcia: KPP w Kole