Uczcili 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II

0
252
IMG_7854

100 lat temu, 18 maja 1920 roku, na świat przyszedł Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Rocznicę tę upamiętnili poseł na Sejm RP Leszek Galemba, zastępca burmistrza Koła Lech Brzeziński wraz z sekretarzem Moniką Ciesielką jako reprezentanci samorządu miejskiego oraz starosta kolski Robert Kropidłowski z sekretarzem powiatu Arturem Szafrańskim. Zebrani złożyli kwiaty przed obeliskiem ku czci Ojca Świętego przy alei Jana Pawła II oraz przed tablicą poświęconą papieżowi umieszczoną na budynku ratusza miejskiego. Krótką modlitwę poprowadził proboszcz kolskiej fary ks. kanonik Józef Wronkiewicz, a przy obelisku Jana Pawła II, mieszczącym się przy alei Jana Pawła II, z zebranymi modlitwę odmówił ks. dziekan Władysław Waszak z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kole.

Z okazji jubileuszu, w kolskiej farze, powstała specjalna dekoracja. Przypomnijmy, że kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole może poszczycić się relikwiami świętego Jana Pawła II, które proboszczowi parafii, ks. kan. Józefowi Wronkiewiczowi, w 2016 roku, przekazał metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki.

Podczas ubiegłotygodniowej sesji jubileusz 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły uhonorowała Rada Miejska w Kole. Rajcy przyjęli stosowną uchwałę, w której przypomnieli zasługi Ojca Świętego dla ludzkości, narodu polskiego oraz Kościoła katolickiego. Przyjęte przez organ uchwałodawczy stanowisko przypomina także o tym, że pamięć o Janie Pawle II jest w naszym mieście żywa, a jego imię wiąże się z kilkoma wydarzeniami oraz miejskimi obiektami i instytucjami.

Pełna treść stanowiska: TUTAJ 

Uroczystości ku czci papieża Polaka odbędą się dziś także w Kłodawie.

Czytaj o nich: W SP nr 1 w Kłodawie szczególnie uczczą 100. rocznicę urodzin papieża. W jaki sposób?

źródło i zdjęcie: Urząd Miejski w Kole