Trwają prace remontowe i modernizacyjne w szkołach na terenie gminy Koło

0
104
Fotoram io-11

Trwają prace związane z przebudową i remontami w szkołach gminy Koło. Zanim roboty się rozpoczęły samorządowcy podpisali umowy z pięcioma wykonawcami na realizację zadań. Kwota na podpisanych dokumentach wynosi ponad 2 mln 6 tysięcy złotych.

W Szkole Podstawowej w Powierciu, podobnie jak w Sokołowie i Wrzącej Wielkiej remontowane są sale gimnastyczne.

Czytaj także: Remont sal gimnastycznych w szkołach w gminie Koło podczas wakacji

W tym roku napotkaliśmy duże trudności z wyłonieniem wykonawców robót. Na dodatek znacznie wzrosły ceny usług, ale ostatecznie udało się, choć termin zakończenia prac w Powierciu, niestety, wydłużył się i ich finał ma nastąpić wraz z końcem września poinformował wójt Mariusz Rybczyński.

W Powierciu remont obejmuje termomodernizację całego obiektu, wymianę okien, roboty elektryczne, a także te związane z wentylacją, instalacją wodno-kanalizacyjną, wykonaniem podłogi sportowej oraz parkingu przy obiekcie. W sali gimnastycznej przy szkole we Wrzącej Wielkiej planuje się wykonanie elewacji zewnętrznej oraz remont schodów. W sali w Sokołowie zaplanowano wymianę stolarki okiennej, osłon grzejników, remont posadzki, roboty elektryczne oraz malowanie całego obiektu wewnątrz.

Oprócz sal gimnastycznych prace modernizacyjne w placówkach oświatowych koncentrują się na salach dydaktycznych. W Kiełczewie Smużnym Pierwszym powstaje oddział przedszkolny łącznie z całą infrastrukturą. W Sokołowie remont obejmuje trzy sale dydaktyczne na piętrze i malowane jest pomieszczenie oddziału przedszkolnego. – We Wrzącej Wielkiej pozyskaliśmy jedną salę dydaktyczną w części, zajmowaną dotychczas przez stołówkę, która wymaga dostosowania do potrzeb uczniów, których w placówce przybywa. Remontujemy też pokój nauczycielski. W Powierciu, w najstarszej części szkoły, remontujemy cztery sale lekcyjne łącznie z korytarzem.

Na te prace samorząd gminy wykłada środki z własnego budżetu. – Z uwagi na to, że remonty pozwalają na uzyskanie dodatkowych sal dydaktycznych, będziemy mogli starać się o wsparcie z rezerwy subwencji oświatowej i mamy nadzieję, że część poniesionych kosztów uda się nam z niej pokryć – dodaje wójt.

Ponadto w szkołach we Wrzącej Wielkiej, Powierciu i Sokołowie dzięki dofinansowaniu w kwocie 75 000 złotych z WFOŚiGW w Poznaniu wyposażona zostanie pracownia ekologiczna. Całkowity koszt przedsięwzięcia opiewa na nieco ponad 90 000 złotych. Natomiast w Kiełczewie, dzięki dotacji z tzw. rezerwy subwencji oświatowej w takiej samej kwocie, wyposażone zostaną pracownie geograficzna, biologiczna, fizyczna i chemiczna.

zdjęcia: Urząd Gminy w Kole