Strażacy nadal wyjeżdżają do pożarów traw!

0
199

Do pięciu pożarów traw wyjeżdżali strażacy w okresie od 13 do 20 kwietnia br., ale w ubiegłym tygodniu interwencji takich było znacznie więcej. Bywały dni, że ratownicy, zarówno zawodowi, jak i ochotnicy, gasili łąki kilka razy dziennie, w różnych częściach powiatu kolskiego. Trawy paliły się m.in. w Dzierawach, gm. Koło, Dębnie Królewskim, gm. Babiak, Grodnej, gm. Grzegorzew, Ozorzynie, gm. Babiak, Ochlach, gm. Koło, Gąsiorowie, gm. Kościelec, Kłodawie, Trzęśniewie, gm. Kościelec, Borysławicach Kościelnych, gm. Grzegorzew, Kole, Dąbrówce, gm. Kłodawa czy Dębowiczkach, gm. Olszówka.

Jak podają strażacy przyczyny pożarów traw są różne. Bywają to przypadkowe zaproszenia ognia przez nieznane osoby, nieumyślne działania wynikające z beztroski, ale zdarzają się także podpalenia związane z wiosennym wypalaniem traw.

Tymczasem – zdaniem nie tylko ekologów – wypalanie traw jest zabójcze dla flory i fauny. W pożarach traw niszczona jest nie tylko żyzna gleba, ale giną w niej zwierzęta, które nie mają szans na ucieczkę. Również strażacy każdego roku apelują, by nie wypalać traw. Jest to działanie bardzo niebezpieczne i stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, zabija wszelkie organizmy żywe pożyteczne dla ekosystemu i niszczy środowisko. Ponadto należy mieć świadomość tego, że nawet mały, niegroźnie wyglądający pożar trawy na przydrożnym rowie, może gwałtownie rozprzestrzenić się na sąsiednie zabudowania, obszary leśne lub torfowiska, a takie pożary są już bardzo groźne, trudne do ugaszenia i wymagające zaangażowania dużej ilości ratowników i sprzętu. Dlatego apelują do wszystkich o rozwagę i rozsądek podczas używania otwartego ognia oraz o powstrzymanie się od wypalania traw i innych pozostałości roślinnych.

Należy też pamiętać, że polskie prawo zabrania wypalania traw i pozostałości roślinnych pod groźbą kary aresztu albo grzywny. Kwestie te regulują zarówno przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jak i o ochronie przyrody. Mówią i tym m. in. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1615) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109 poz.719).

źródło i zdjęcie: archiwum KP PSP w Kole