Strażacy i pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego gotowi do zimy

0
196
W świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Kole odbyło się spotkanie p.o. komendanta powiatowego PSP w Kole, bryg. Krzysztofa Żurawika oraz funkcjonariuszy wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego tutejszej komendy z przedstawicielami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie dotyczyło przygotowania gmin z terenu powiatu kolskiego do zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie zimowym 2018/2019, w szczególności transportu i dostarczenia środków do życia dla ludności w warunkach braku przejezdności szlaków drogowych i kolejowych, zapewnienia zasilania w energię elektryczną dla obiektów ważnych dla funkcjonowania państwa lub występującego zagrożenia życia i zdrowia, organizacji czasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności oraz przygotowania i dostarczania gorących napojów oraz posiłków osobom uwięzionym w samochodach/pociągach lub przyjętych na czasowe zakwaterowanie.
W związku z faktem, iż w okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów, do których dochodzi najczęściej w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych p.o. komendant powiatowy PSP w Kole, bryg. Krzysztof Żurawik w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa” przeprowadził pogadankę na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, z emisją tlenku węgla oraz zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Pogadanka miała również na celu podniesienie świadomości ludzi, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych.
źródło i zdjęcia: KP PSP w Kole