Starosta i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole wystosowali komunikat

0
340
KOMUNIKAT

Komunikat Starosty Kolskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole.

Starosta Kolski oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole informują, że w związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 Prezes Rady Ministrów z dniem 29 sierpnia 2020 roku ustanowił, do odwołania, teren powiatu kolskiego „obszarem czerwonym” oraz wprowadził niżej wymienione dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy związane z wystąpieniem epidemii:

1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa wszędzie w przestrzeni publicznej, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

2. Zakaz organizacji targów, wystaw, kongresów i konferencji.

3. Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe mogą być organizowane, ale bez udziału publiczności na obiektach.

4. Zakaz organizacji wydarzeń kulturalnych w pomieszczeniach, na obiektach sportowych na otwartej przestrzeni oraz na otwartej przestrzeni.

5. W lokalu i ogródku gastronomicznym może przebywać 1 osoba na 4 mkw powierzchni dostępnej dla klientów, a klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.

6. Dopuszczalna jest działalność hotelarska z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

7. W basenach i aquaparkach obowiązuje 75% obłożenia obiektu.

8. Zakaz prowadzenia działalności w wesołych miasteczkach, parkach rozrywki lub parkach rekreacyjnych.

9. Na siłowniach, w klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 10 mkw. powierzchni dostępnej dla klientów.

10. W kinach udostępnić można co czwarte miejsce na widowni, z obowiązkiem zakrywania ust i nosa.

11. Zakaz rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym.

12. Imprezy, spotkania i zebrania można organizować do 50 osób, z obowiązkiem zakrywania ust i nosa oraz zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą.

13. Zakaz organizacji zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy zgromadzenia obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz zakrywania ust i nosa.

14. Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, jeżeli:

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego znajduje się nie więcej uczestników niż wynosi 50% obłożenia budynku, a uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny,

2) na zewnątrz, uczestnicy bez względu na odległość między sobą, realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

15. Przyjęcia ślubne, konsolacje, przyjęcia komunijne i inne przyjęcia okolicznościowe można organizować do 50 osób, z wyłączeniem ich obsługi. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

16. Środkami transportu zbiorowego można przewozić, w tym samym czasie nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc stojących i siedzących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – w ramach gminnych przewozów pasażerskich, komunikacji miejskiej, powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich i powiatowych przewozów pasażerskich. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

17. W obiektach handlowych obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz noszenie przez klientów podczas zakupów towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

18. W salonach kosmetycznych, fryzjerskich i tatuażu może przebywać wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Starosta Kolski oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole zwracają się z apelem o przestrzeganie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z epidemią, ponieważ powyższe działania podyktowane są przede wszystkim troską o zdrowie, życie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu kolskiego.

Portal okrągłemiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane. Jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here