Stacja uzdatniania wody w Mchowie, w gminie Babiak, będzie modernizowana

0
175
sesja-Babiak-6

Półtora miliona złotych pożyczki zaciągnie gmina Babiak na zadanie polegające na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Mchowie, będące częścią przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak – etap V”. Pożyczka pochodzić będzie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zobowiązane spłacane będzie w latach 2021-2030 z dochodów własnych gminy, podatków i opłat lokalnych. – Żeby ktoś nie pomyślał, że w takich trudnych czasach bierzemy się za taką inwestycję, wyjaśniam, że poprzedni remont tej stacji miał miejsce w 1998 roku, zatem bez modernizacji funkcjonuje ona już 22 lata. Normalnym jest, że urządzenia się zużywają. Skoro zatem fundusz daje dotacje w formie pożyczki, warto z tego skorzystać, tym bardziej, że nasz kłopot wiąże się dodatkowo ze studnią głębinową, która jest na terenie prywatnym. Muszę zatem doprowadzić do sytuacji, że stacja zacznie funkcjonować na naszym gruncie, ale także zwiększy możliwości retencji. Chcemy też dostawić kolejny zbiornik na oczyszczoną wodę o pojemności 100 metrów sześciennych. Chcemy mieć jeszcze jedną studnię głębinową i, co ważne, jeszcze jeden agregat prądotwórczy, który w przypadku braku prądu, a takie przypadki zdarzały się w przeszłości, tę stację nam zasili. Przekonuję państwa do tej inwestycji również z uwagi na coraz większą suszę – mówił do radnych wójt Wojciech Chojnowski.

Włodarz w odpowiedzi na pytania radnych zaznaczył, że w ramach przetargu chce określić taki harmonogram, który na pewnym etapie czynności zewnętrznych nie spowoduje wyłączenia stacji i produkcji wody, a prace dotyczące samej technologii wykonywać wtedy, gdy będzie możliwość gminę zaopatrywać w wodę z dwóch stacji, czyli z Babiaka i Brdowa, gdyż wszystkie są wpięte w tzw. pierścień. – Niewykluczone, że mogą wystąpić spadki ciśnienia, ale nie będą one dramatyczne. Już to przecież przechodziliśmy, bo przypominam, że dwa lata temu montowaliśmy stację w Brdowie. Myślę, że w tym wypadku zmartwienia też nie będzie – dodał wójt gminy Babiak.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a rajcy jednogłośnie go przyjęli.