„Solna Dolina” świętowała 10. rocznicę działalności

0
758
Lokalna Grupa Działania „Solna Dolina” działa już 10 lat. Z tej okazji w Gościńcu Zacisze w Domaninie odbyły się jubileuszowe uroczystości. Wzięli w nich udział m.in. przedstawiciele gmin członkowskich, zaprzyjaźnionych stowarzyszeń oraz zaproszeni goście.
Jedna z najaktywniejszych LGD na terenie Wielkopolski powstała w oparciu o zapisy ustawy z 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 11 września 2007 roku, i od tamtej chwili bardzo aktywnie działa na rzecz rozwoju lokalnych społeczności na terenie gmin zrzeszonych w jej szeregach.

W pierwszym etapie do „Solnej Doliny” należały gminy Kłodawa, Przedecz i Chodów, a w 2015 roku do organizacji dołączyły kolejne trzy: Olszówka, Dąbie i Grzegorzew. Aktualnie zatem „Solna Dolina” skupia sześć gmin wschodniej części powiatu kolskiego o powierzchni 568 km2, na której zamieszkuje 37.800 osób. LGD „Solna Dolina” działa w sektorze publicznym, społecznym i gospodarczym. Realizuje projekty finansowane z PROW-u, jak również z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Aktywnie działa także na rzecz seniorów oraz osób bezrobotnych.

Z okazji pierwszej dekady istnienia, z gratulacjami i podziękowaniami na pracę, trud i zaangażowanie dla członków zarządu na czele z prezes Magdaleną Bawej oraz pracowników, do Domanina zawitało wielu gości. Obecni byli m.in. zastępca dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Robert Mikołajczak, poseł na Sejm RP Leszek Galemba, prezes KHBC sp. z o.o. w Straszkowie Grzegorz Fiałkowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski, dyrektor generalny KSS Grzegorz Siwiński, przedstawiciele władz samorządowych gmin zrzeszonych w „Solnej Dolinie” oraz reprezentanci kilku zaprzyjaźnionych organizacji, m.in. LDG „Wielkopolska Wschodnia”, Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, Stowarzyszenia „Między Ludźmi i Jeziorami”, LGD „KOLD” oraz LGD „Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.”

Spotkaniu towarzyszyły wspomnienia z 10 lat działalności oraz prezentacja multimedialna przygotowana przez zarząd i pracowników „Solnej Doliny”. Nie mogło zabraknąć też okolicznościowego tortu oraz ciepłych słów. Uczestnicy uroczystości życzyli jubilatce dalszej owocnej pracy, wytrwałości i pomyślności w pozyskiwaniu środków do realizacji kolejnych projektów, które przyczyniają się do rozwoju i poprawy jakości życia lokalnych społeczności.

Już po rocznicowych wydarzeniach, prezes Magdalena Bawej zapytana czego życzyłaby sobie oraz kierowanemu przez siebie stowarzyszeniu, bez namysłu odpowiedziała. – Życzę „Solnej Dolnie”, by istniała, bo to naprawdę dobra grupa. Widzimy to po uśmiechach ludzi, ich zadowoleniu i radości z tego, że mogą się integrować…

I tego życzymy „Solnej Dolinie”. Niech przez następne lata działa równie skutecznie, jak to robiła w ciągu minionego dziesięciolecia.

zdjęcia: Ireneusz Niewiarowski