Samorządowcy gminy Koło chcieli poznać potrzeby i opinie mieszkańców, ale na spotkanie przybyło tylko kilka osób…

0
275

Gmina Koło rozpoczęła działania mające na celu opracowanie programu rewitalizacji. To dokument, który jest potrzebny, by sięgnąć po środki unijne. Przygotowanie go poprzedzają badania sytuacji gospodarczej i społecznej obszaru oraz zasięgnięcie opinii mieszkańców odnośnie ich potrzeb i problemów. Temu ostatniemu miało służyć spotkanie, na które samorządowcy zaprosili radnych, sołtysów i mieszkańców. Niestety, przyszło na nie zaledwie kilka osób…

Gmina Koło rozpoczęła działania mające na celu opracowanie programu rewitalizacji. Rewitalizacja rozumiana jest jako zespół działań prowadzonych przez samorząd, których celem jest gospodarcza, społeczna i architektoniczna pozytywna zmiana obszaru gminy, który znajduje się w trudnym stanie pod względem ekonomicznym i społecznym. Dokument ten jest niezbędny do skorzystania ze środków unijnych, a do jego przygotowania potrzebne jest przeprowadzenie szeregu analiz, które ostatecznie wskażą, które obszary zostaną objęte rewitalizacją.

W opracowaniuu programu bardzo istotny jest udział lokalnego społeczeństwa. Aby poznać potrzeby, problemy i opinie mieszkańców, samorządowcy zwrócili się do nich z prośbą o wypełnienie ankiety. Wyniki dobrowolnego i anonimowego badania zostaną wzięte pod uwagę, a jego efekty zostaną zaprezentowane w formie zbiorczej.

W związku z opracowaniem diagnozy stanu do „Programu rewitalizacji gminy Koło na lata 2017-2023” wójt Piotr Fret zorganizował spotkania informacyjne. Odbyły się one dziś, tj. 20 lipca, i w założeniu miały być formą udziału społeczeństwa w dyskusji o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców, okazją do wyrażenia opinii oraz zgłoszenia propozycji zmian, które mają posłużyć do wypracowania kierunku działań gminy.

Pierwsze spotkanie odbyło się o godzinie 9.00 z pracownikami urzędu i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Na drugie natomiast – zaplanowane w znacznie szerszym gronie – zaproszeni byli radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Koło. Jak się jednak okazało, na rozmowy i zapowiedziane warsztaty przyszło zaledwie kilka osób. A szkoda, bo to ważny dla mieszkańców temat. Dotyczy bowiem tego, jak ich miejsce życia i pracy zmieni się i jak będzie wyglądało w przyszłości. Tymczasem mieszkańcy zawiedli. Czy oznacza to brak chęci zaangażowania w sprawy istotne dla lokalnej społeczności, które powinny integrować i pobudzać do aktywności? Wójt Piotr Fret nie krył zawodu z powodu małej frekwencji, zwracając uwagę na fakt, że brakło przede wszystkim zainteresowania ze strony zdecydowanej większości radnych i sołtysów, którzy reprezentują mieszkańców, a których obecność na spotkaniu była bardzo wskazana i potrzebna.

Tymczasem w świetlicy w Czołowie przedstawiciele firmy, którzy na zlecenie samorządu mają za zadanie opracować program rewitalizacji, przedstawili wiele informacji o stanie gminy, z podziałem na poszczególne jednostki, pod względem demograficznym, gospodarczym i przestrzennym. Na podstawie zebranych informacji wskazali, które obszary mogą być potencjalnie wskazane do rewitalizacji. Nieliczni mieszkańcy gminy, którzy przybyli na spotkanie wypełnili ankiety, dyskutowali i zgłaszali swoje uwagi odnośnie problemów, z jakimi ich miejscowości się borykają.