Są także dobre wiadomości. O opiece nad bezdomnymi zwierzętami w gminie Babiak

0
454

Programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami zajęli się podczas minionej sesji babiaccy radni. Posiadanie takiego dokumentu jest obowiązkiem każdego samorządu, wynikającym z zapisów ustawy o ochronie zwierząt. Program obejmuje i reguluje m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację zwierząt i poszukiwanie właścicieli dla niczyich stworzeń.

Na terenie gminy Babiak zapewnienie opieki bezdomnym czworonogom realizują, zgodnie z umową, Ekoschronisko dla Zwierząt „Zielone Pole” oraz punkt Czasowego Przetrzymywania Zwierząt w Poloniszu. W tym miejscu przede wszystkim znajdują są stworzenia, które uciekły z domostw, a ich właściciele są poszukiwani. – Takich przypadków w roku ubiegłym było kilka, a w bieżącym odnaleźliśmy już trzech właścicieli piesków. Ponadto gospodarstwo pana Tadeusza Sierakowskiego w Lipich Górach zapewnia miejsca dla zwierząt gospodarskich w przypadkach, jeśli takie zwierzęta zostały komuś odebrane. Taki punkt również musi znaleźć się w programie – poinformowała kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Lokalnego UG w Babiaku, Maria Wiśniewska.

Na realizację zadań w tym roku babiacki samorząd przeznacza 33.500 zł. – W trakcie roku będziemy obserwować, czy tych środków nam wystarczy, czy pojawi się konieczność ich zwiększenia, albowiem z roku na rok problemów w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami przybywa – dodała Maria Wiśniewska.

Program został przesłany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym zadaniem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich.

Podczas omawiania tego punktu obrad, oprócz niedobrych informacji o losie bezdomnych zwierząt, pojawiły się jednak krzepiące wiadomości. – Chciałabym złożyć podziękowania dla rodziców, dzieci, nauczycieli, którzy przyczynili się do organizacji zbiórki darów dla naszych schroniskowych psiaków. Kierujemy je do Samorządowego Przedszkola Babiaku i Szkoły Podstawowej w Babiaku, a także osób, które chciały pozostać anonimowe, a które zakupiły karmę. Dziękujemy w imieniu naszych pupili. Poza tym serdeczne życzenia i podziękowania należą się dwóm wolontariuszkom, które działają na rzecz czasowego punktu w Poloniszu, Patrycji Nowakowskiej oraz Antoninie Kacprzyckiej z SP w Brdowie oraz ich rodzicom. Dziewczęta systematycznie, w różnych warunkach pogodowych, przychodzą, karmią, wyprowadzają nasze pieski na spacery. Ich empatia, wrażliwość i dobroć budzą nasz największy szacunek i są wzorem do naśladowania dla całej społeczności – dodała Maria Wiśniewska.

Odnośnie ochrony bezdomnych zwierząt wójt Wojciech Chojnowski dodał, że niebawem będzie konieczność czipowania czworonogów. Ponadto zwrócił uwagę na fakt, że w porównaniu z innymi gminami, Babiak ma dobre wyniki w zakresie adopcji zwierząt. W ubiegłym roku przeprowadzono 30 adopcji psów. Sterylizacji było 27. W tym roku wszyscy właściciele piesków mogą skorzystać z 50-procentowej dopłaty do sterylizacji lub kastracji jednego zwierzęcia w roku.

Samorządowcy gminy Babiak zachęcają do adopcji bezdomnych zwierząt. Zdjęcia i opisy czworonogów, które oczekują na swoich nowych właścicieli, są publikowane na https://www.facebook.com/ugbabiak/ oraz https://www.facebook.com/Psy-do-adopcji-pom%C3%B3%C5%BC-adoptuj-udost%C4%99pnij-1423136914616058/