Rusza modernizacja oczyszczalni. Zakończenie planowane w grudniu 2022

0
668
DSC09370

Kolejny krok na drodze do przeprowadzenia ważnej dla mieszkańców inwestycji został wykonany. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole sp. z o.o. rusza z przebudową i modernizacją oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło. Może się to stać dzięki rozstrzygniętemu przetargowi i podpisanej umowie z wykonawcą.

Czytaj także: To będzie bardzo duża inwestycja. Ruszyły procedury przetargowe na rozbudowę kolskiej oczyszczalni

Rozbudowa kolskiej oczyszczalni. Pięć firm zgłosiło się do przetargu

Podpisania wczoraj, tj. 20 lipca br., umowa z wykonawcą zadania opiewa na kwotę 51 523 333,32 złotych brutto. Przedsięwzięcie przeprowadzi wyłoniony w drodze konkursu WUPRINŻ SA – lider konsorcjum w Poznaniu. Biorąc pod uwagę skalę środków oraz zakres prac, jest to dotychczas największa inwestycja w Kole.

W ratuszu miejskim w Kole umowę podpisali prezes zarządu MZWiK sp. z o.o. w Kole Robert Gajda, prezes zarządu WUPRINŻ SA – lider konsorcjum w Poznaniu Sławomir Raniszewski oraz wiceprezes Krzysztof Kotecki.

Modernizacja kolskiej oczyszczalni możliwa jest dzięki dotacji pozyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Spółka miejska otrzymała 26 389 999,99 złotych. W sfinansowaniu wartego ponad 50 mln złotych zadania pomoże też pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 13 423 375 złotych. Brakującą część pokryje zakład. Jesteśmy świadkami historycznej chwili, bowiem jest to największa kwotowo inwestycja w Kole. Warto dodać, że jesteśmy miastem, które absorbuje bardzo dużo środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powiedział burmistrz Krzysztof Witkowski, życząc prezesowi i wszystkim mieszkańcom, szybkiego zakończenia przedsięwzięcia, które pozwoli na prowadzenie bezpiecznej gospodarki wodno-ściekowej. Nie budujemy nowej oczyszczalni, ale rozbudowujemy obecnie istniejącą. Nasza spółka będzie jedną z pierwszych w Wielkopolsce, która nie będzie wytwarzała odpadów tylko produkt gotowy do sprzedaży dodał szef kolskiego MZWiK-u. Robert Gajda i wyraził też zadowolenie, że przetarg udało się rozstrzygnąć za pierwszym razem, a także z faktu, że inwestycję realizować będzie podmiot z tradycjami i dużym branżowym doświadczeniem.

Prezesi WUPRINŻ SA zagwarantowali, że konsorcjum wykona zadanie w terminie. Firma jest znana od 52 lat. – Obiecuję, że dołożę wszelkich starań, aby inwestycja była jak najlepiej wykonana. Nie boimy się projektów w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, w której ta jest realizowana, gdyż w takiej samej formule wykonujemy dwie inne oczyszczalnie i wiele innych projektów związanych z sieciami wodnymi powiedział prezes Sławomir Raniszewski, a wiceprezes Krzysztof Kotecki dodał, że cieszy się, iż firma znów będzie działać w Kole. Wcześniej realizowała w naszym mieście przede wszystkim obiekty infrastruktury podziemnej wokół ratusza – Mam nadzieję, że w grudniu 2022 roku, spotkamy się tu ponownie, by pogratulować sobie udanej inwestycji powiedział wiceprezes Kotecki.