Rozpoczęła się rewitalizacja parku w Dąbiu, a niebawem ruszy modernizacja świetlicy w Chełmnie

0
300

To dwie bardzo ważne dla gminy Dąbie inwestycje. Właśnie rozpoczęła się rewitalizacja parku w Dąbiu, a już wkrótce ruszą prace modernizacyjne świetlicy wiejskiej w Chełmnie. Oba przedsięwzięcia są realizowane przy wsparciu środków zewnętrznych.

Rozpoczęły się prace rewitalizacyjne parku miejskiego w Dąbiu. Przedsięwzięcie stało się możliwe dzięki środkom pozyskanym we współpracy Fundacji „Dąbie Naszych Marzeń” z Lokalną Grupą Działania „Solna Dolina”. Na inwestycję pozyskano niemal 225.000 zł. Fundusze te pochodzą z działania Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na turystykę i rekreację, przyznawanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wsparcie zewnętrzne oraz środki własne z budżetu gminy pozwolą na wykonanie kompleksowych prac przy rewitalizacji parku. Poza nowymi chodnikami, nasadzeniami drzewostanu oraz krzewów, w planach jest organizacja siłowni zewnętrznej, która sprawi, że miejsce zyska na atrakcyjności i będzie chętniej odwiedzane. Aktualnie usuwane są stare płytki chodnikowe oraz drzewostany zagrażające bezpieczeństwu. Zakończenie i rozliczenie całej inwestycji ma nastąpić do końca bieżącego roku.

Środki zewnętrzne gmina Dąbie pozyskała również na remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Chełmnie. Suma 30.000 zł przeznaczona na ten cel pochodzi z programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Dzięki niej już niebawem ruszą prace modernizacyjne. Oprócz wspomnianej wyżej kwoty na działania inwestycyjne przeznaczono kolejne 30.000 zł z budżetu gminy Dąbie. Ponadto wykorzystane zostają środki z funduszu sołeckiego, a pracę własną dołożą sami mieszkańcy.

To ważne dla lokalnej społeczności zadanie. Remont obiektu na pewno podniesie jakość życia mieszkańców Chełmna, poprawi wizerunek miejscowości i jeszcze bardziej zintegruje jej mieszkańców. Inwestycja wpisuje się w przyszłoroczny jubileusz, bowiem świetlica wiejska, czyli jeden z najważniejszych obiektów w Chełmnie, będzie obchodziła 100. rocznicę istnienia.

źródło i zdjęcia: Urząd Miejski w Dąbiu