Rękawiczki, maseczki na twarzach, odległości między stolikami. Obradują kolscy samorządowcy

0
247
sesja-2

W wyjątkowych warunkach, w niepełnym składzie, bez udziału obserwatorów, o 16.00, obrady rozpoczęli kolscy radni. Wszyscy w jednorazowych rękawiczkach, niektórzy w maseczkach na twarzach, siedzą przy pojedynczych stolikach rozstawionych w odstępach.

Przewodniczący Tomasz Sobolewski, zwołując już posiedzenie, w związku z zagrożeniem epidemicznym, poprosił mieszkańców, którzy chcieliby być obecni na posiedzeniu Rady Miejskiej w Kole, o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i pozostania w domach w celu ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kole www.kolo.pl prowadzona jest transmisja obrad na żywo.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Powitanie gości.

4. Propozycje do porządku obrad.

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Koła;

2) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Koło (nr działki 50 ark. mapy 15);

3) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Koło (nr działki 72/6 ark. mapy 27);

4) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2020 roku;

5) zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok;

6) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego.

7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej w Kole.

9. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Kole.

zdj. UM w Kole, youtube

Portal okrągłemiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane. Jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here