Radny Michał Piasecki o wykształceniu oraz o tym, czego i gdzie… nie studiował burmistrz Koła

0
3044

Ostatnia sesja, mimo że krótsza niż wcześniejsze, obfitowała w wiele ciekawych dyskusji i wystąpień radnych. Do takich niewątpliwie należał głos radnego Michała Piaseckiego, który postanowił zapoznać zebranych w wynikami swoich ustaleń na temat wykształcenia burmistrza Koła, Stanisława Maciaszka.

Radny Piasecki zaczął konkretnie. – Pan burmistrz do nas zawsze mówił o transparentności i przejrzystości władzy. Pamiętacie też państwo zapewne, jak kiedyś zarzucił radnemu Sebastianowi Kutemu brak kompetencji i wykształcenia w zarządzaniu ludźmi i sobie przypisywał takie wielkie doświadczenie, i wykształcenie. Ja też występowałem do pana burmistrza o przedstawienie do publicznej wiadomości swojego wykształcenia. Dostałem odpowiedź, jak widać ona potwierdziła się w dokumentacjach kadrowych ukończenia Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi. Tylko dziwnym trafem w biuletynie 25-lecia samorządu pan Maciaszek przedstawił, że ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie finansów i zarządzania. Wcześniej, w 2006 roku, w kwestionariuszu osobowym na radnego napisał: wykształcenie wyższe Uniwersytet Warszawski – zarządzanie finansami firmy. Kolejny kierunek, a w odpowiedzi pani Agaty Majchrzak w 2015 roku, napisał: wykształcenie wyższe oraz tytuł naukowy magistra, kierunek studiów zarządzanie i marketing Wyższa Szkoła Kupiecka, podyplomowe studia menadżerskie w zakresie rachunkowości i podatków na Uniwersytecie Warszawskim. To już jest czwarty kierunek. Proszę państwa, pozwoliłem więc sobie w trybie dostępu do informacji publicznej, napisać na Uniwersytet Warszawski z pytaniem, by skonfrontować z informacjami, które mam.

Na to pismo otrzymał odpowiedź. – W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 17.07.2017 w sprawie uzyskania tytułu zawodowego licencjata lub magistra, bądź ukończenia studiów podyplomowych przez pana Stanisława Maciaszka, uprzejmie informuję, że pan Stanisław Maciaszek nie figuruje w Centralnej Kartotece Studentów Uniwersytetu Warszawskiego i nie jest również wpisany w system USOS na żadne studia podyplomowe – odczytał radny Piasecki.

Dalsze poszukiwania rajcy, odbyte rozmowy telefoniczne oraz korespondencja mailowa z pracownikami Biura ds. Studiów Doktoranckich i Szkolenia Podyplomowego Uniwersytetu Warszawskiego przyniosły kolejne informacje, które rajca przekazał na sesji. – Pan Maciaszek nie figuruje w wydziałowych rejestrach studiów licencjackich, magisterskich ani podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – powiedział Michał Piasecki. Kończąc swoje wystąpienie przeprosił mieszkańców za to, że ustalanie tych informacji trwało tak długo, ale wymagało ono przeszukania i sprawdzenia bardzo wielu dokumentów. – Transparentność musi być i ja zawsze będę do tej transparentności dążył – zakończył wystąpienie radny Piasecki.