Radni gminy Koło jednomyślni ws. absolutorium i wotum zaufania dla wójta

0
77

Jednomyślni byli radni gminy Koło w udzieleniu wójtowi Mariuszowi Rybczyńskiemu wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. Zanim jednak doszło do ostatecznego głosowania włodarz, przy pomocy prezentacji multimedialnej, przedstawił radnym zakres wykonania planu finansowego oraz najważniejsze liczby.

Po stronie dochodów na prognozowane 39 876 289,58 złotych plan zrealizowano w wysokości 42 561 316,37 złotych, co daje 106,73 procent. Wydatki natomiast planowano w kwocie 42 053 155,58 złotych, a wykonano w 95,88 procent, czyli na kwotę 40 321 271,80 złotych. Wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne, opiewały na 4 174 663,76 złotych. Regionalna Komisja Obrachunkowa w Poznaniu oraz komisje stałe Rady Gminy w Kole wyraziły pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za ubiegły rok. Po głosowaniu wójt Mariusz Rybczyński oraz skarbnik Ilona Majewska od zebranych odebrali gratulacje i kwiaty. Oboje zrewanżowali się podziękowaniami, a wójt kwiaty przekazał sekretarz gminy Żanecie Siwińskiej.

Sesja Rady Gminy w Kole do obejrzenia na: https://transmisjaobrad.info/videos/2659/xxxii-sesja-rady-gminy-w-kole