Rada Gminy w Babiaku wsparła prace przy zabytku w parafii Mąkoszyn

0
72

Rada Gminy w Babiaku udzieliła pomocy finansowej z budżetu na rzecz gminy Wierzbinek na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Babiak na rzecz gminy Wierzbinek, ale z wnioskiem o wsparcie prac konserwatorskich wystąpił proboszcz parafii Mąkoszyn. Wniosek spełnia wymogi formalnoprawne. Całkowity koszt zadania wg kosztorysu wynosi 15 000 złotych, a wnioskowana kwota to 10 000 złotych. 5 000 złotych stanowią środki własne. Ten wniosek dotyczy tylko gminy Babiak i parafii – wyjaśniła wicewójt gminy Babiak Maria Wiśniewska.

Wniosek o wsparcie dotyczy kolejnego etapu prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytkach ruchomych w parafii Mąkoszyn. – W ubiegłym roku były odrestaurowane feretrony, na które też samorząd gminy Babiak udzielił dotacji w kwocie 5 000 złotych. Dodam, że mieszkańcy sołectw Janowice i Stare Morzyce należą do parafii Mąkoszyn, stąd pomoc finansowa może być udzielona innej jednostce samorządowej. Wypracowana na komisji kwota pomocy z budżetu gminy Babiak to 2 000 złotych z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej znajdującym się w głównym ołtarzu – dodała Maria Wiśniewska.

W budżecie gminy Babiak na pomoc przy remontach zabytków zabezpieczono w tym roku 20 000 złotych. – Jedną pomoc już udzieliliśmy gminie Koło. W tym roku musieliśmy zlecić opracowanie Programu ochrony zabytków, stąd pozostała tylko kwota 2 000 złotych i uchwała opiewa właśnie na taką kwotę.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję, a ostatecznie został jednogłośnie przyjęty przez radnych.

Czytaj także: Babiaccy radni zdecydowali o przekazaniu środków na remonty dróg i zabytku