Rada Gminy w Babiaku uchwaliła podatki na 2022 rok

0
89

Samorządy uchwalają stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać w przyszłym roku. Podczas ostatniej sesji zrobili to radni gminy Babiak.

Jak się okazuje, podatki w 2022 roku będą wyższe od ubiegłorocznych, a zwyżka jest podyktowana rosnącą inflacją. – Jeśli nie uchwalimy podatków na poziomie chociaż nieuwzględniającym zwiększoną inflację, to będzie nam znacznie trudniej realizować zadania gminne w przyszłym roku, szczególnie w kontekście planowanych wydatków inwestycyjnych. Stąd z bólem, ale wzrosty podatków w każdej grupie, jako wójt, proponuję – powiedział wójt Wojciech Chojnowski. – Podatki są jedną z trudniejszych decyzji, jakie się podejmuje i trudno mieszkańcom powiedzieć, że muszą iść do góry. Musimy jednak dbać o dochody gminy, a jak wiadomo, te z podatku rolnego z reguły są przeznaczone na budowy dróg, o co najbardziej nam chodzi – stwierdził wiceprzewodniczący rady Dariusz Wiśniewski,

W głosowaniu rajcy, przy jednym głosie wstrzymującym, przyjęli obniżoną z 61,48 złotych za decytonę cenę ogłoszoną w komunikacie prezesa GUS, do 60 złotych za decytonę, jako podstawę do obliczania podatku rolnego w gminie Babiak w 2022 roku.

W dalszej kolejności rajcy zajęli się podatkami od nieruchomości. Zdecydowali, że w przyszłym roku za 1 mkw. gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej opłata będzie wynosić 1,01 zł. Podatek za 1 ha pod jeziorami wynosić będzie 5,17 zł, a w przypadku pozostałych gruntów – 0,27 zł za 1 mkw.

Właściciele budynków mieszkalnych w 2022 roku zapłacą 0,85 zł za mkw. Podatek od obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej opiewać będzie na 18,71 zł za mkw., a od nieruchomości, w których prowadzony jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł za mkw. Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zostaną obciążone podatkiem w wysokości 5,25 zł za mkw., a wszystkie pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 5,30 zł za mkw. Podatek od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosić będzie 2 procent ich wartości.

Uchwała ostała przyjęta jednogłośnie. Także bez uwag radni przyjęli uchwałę o stawkach podatków od środków transportowych. Ich wzrost uwzględnił stopę inflacji. Przegłosowane uchwały wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku.

Transmisja sesji Rady Gminy w Babiaku jest dostępna: https://esesja.tv/transmisja/19911/xxviii-sesja-rady-gminy-babiak-29-pazdziernik-2021-r.htm

Czytaj także: Podatki w gminie Babiak w 2021 roku