Profesjonalny czujnik stanu powietrza na budynku kolskiego LO

0
253
DSC04386

Na budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole został zamontowany miernik smogu, który został zakupiony ze środków własnych. Pozwoli on na informowanie o bieżącym stanie powietrza w okolicach szkoły. Kolskie liceum uzupełniła w ten sposób ogólnopolską sieć czujników monitorującą poziom zanieczyszczenia. Dane z nich przesyłane są w czasie rzeczywistym na ogólnodostępny portal. Jest to również wyczekiwane narzędzie pracy dla klasy akademickiej, która w ramach podprojektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020 prowadzi działania mające na celu realizację projektu „Kaziki bez smogu, czyli czym teraz oddychają mieszkańcy Koła”.

Praca jest badawcza, wymagająca prowadzenia pomiarów w terenie, zbierania dokumentacji w formie wywiadów, zdjęć czy ankiet. W celu pozyskania większej ilości danych szkoła ze środków własnych zakupiła również przenośne czujniki smogu, którymi uczniowie w 10 punktach w mieście, już od października, dokonują systematycznie pomiarów zanieczyszczenia powietrza. Efektem tych pomiarów będzie mapa przedstawiająca zróżnicowanie zanieczyszczenia powietrza w Kole. Umieszczone na budynku szkoły urządzenie pozwoli na wnikliwą analizę danych i ich interpretację.

źródło: LO w Kole