Powiatowi radni w ciekawej dyskusji… Pasują czy nie, czyli gdzie jest miejsce dla herbów gmin?

0
240

We wrześniu radni powiatowi po raz pierwszy spotkali się na posiedzeniu w wyremontowanej sali konferencyjnej w budynku przy ulicy Sienkiewicza 21/23, w której siedzibę mają samorząd Powiatu Kolskiego, gmina Koło oraz Prokuratura Rejonowa. Aktualnie pomieszczenie wygląda nowocześnie, jest przyjazne i komfortowe, ale – jak zauważyło wiele osób – oprócz zmian estetycznych – jest jeszcze jedna, dość istotna. A chodzi o to, że ściana, na której przed modernizacją wisiały herby gmin, teraz pozostaje pusta. Nie uszło to uwadze radnych, w szczególności Grzegorza Fiałkowskiego, który zaproponował, by symbole gmin powróciły do sali posiedzeń.

W zamyśle części członków Zarządu Powiatu Kolskiego było, aby herby znalazły miejsce w pomieszczeniu nr 101, czyli w sali zwanej Herbową. Taką sugestią podzielił się wicestarosta Marek Banaszewski, ale dodał, że to tylko głos w dyskusji. I takowa się wywiązała. W jej toku zdecydowane stanowisko, by herby zdobiły salę konferencyjną, wyrazili przewodniczący Marek Tomicki, jego zastępca Marek Kowalewski oraz radni Ewa Ochędalska, Grzegorz Fiałkowski, Rafał Ławniczak i Janina Roszkiewicz. W ich opinii są one symbolem tradycji, przynależności do regionu, znakiem rozpoznawczym społeczeństw i ich dumą. Drugim argumentem „za” stał się fakt, że większość ważnych wydarzeń powiatowych, a więc również dotyczących wszystkich gmin, które go tworzą, odbywa się w tej sali, tymczasem teraz – oprócz flagi – żadem więcej symbol nie identyfikuje tego pomieszczenia z ziemią kolską. Poza tym – jak stwierdził przewodniczący Tomicki – herby upiększyłyby tę ładną salę, byłyby jej ozdobą i podniosłyby rangę spotkań samorządowców.

Odmiennego zdania był radny Józef Rybicki, dla którego obecna sala jest piękna i umieszczenie herbów zaszkodzi jej estetyce. – Może ja się na tym nie znam, ale w moim odczuciu piękno tej sali polega na tym, że jest ładnie zaprojektowana, funkcjonalna, a my możemy w każdej przestrzeni powiesić herby, portrety, tylko czy dla estetyki tej sali to będzie dobre? Ja uważam, że nie, ale każdy zadecyduje sam – powiedział rajca. Radny Fiałkowski stał jednak na swoim stanowisku. – Dziwię się, że elementy, które mówią o godności i identyfikacji przeszkadzają w wystroju…

Były także inne głosy, a mianowicie, że sprawę należałoby przedyskutować w komisjach, a decyzję podjąć na następnej sesji. Takie stanowisko wyraziła radna Genowefa Szurgot zaznaczając, że współgospodarzem sali jest także gmina Koło, a wicestarosta dodał jeszcze prokuraturę oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wiceprzewodniczący Marek Kowalewski stał jednak na stanowisku, że każdy z członków organu uchwałodawczego reprezentuje swoją gminę i może podjąć decyzję już teraz, a nie czekać do obrad komisyjnych i kolejnej sesji.

Ostatecznie wniosek o dyskusjach komisyjnych przepadł, a w decydującym głosowaniu 16 radnych było za powrotem herbów na ścianę sali konferencyjnej, a 1 wstrzymał się od zajęcia stanowiska.