Powiatowe obchody Święta Policji. Ze względu na epidemię bez udziału wielu gości

0
522
317-282512

Tegoroczne obchody Święta Policji w Kole rozpoczęły się mszą świętą, którą koncelebrowali kapelan kolskich policjantów ks. kan. Józef Wronkiewicz wraz z proboszczem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole ks. kan. Eugeniuszem Strzechem.

Po eucharystii na dziedzińcu kolskiej jednostki odbyła się akademia. Z uwagi na epidemię koronawirusa znacznie ograniczono liczbę zaproszonych gości. Rolę gospodarza pełnił Komendant Powiatowy Policji w Kole insp. Artur Foryński wraz ze swoim zastępcą mł. insp. Jackiem Brzęckim. Udział w uroczystości, oprócz mundurowych i pracowników kolskiej jednostki, wzięli poseł na Sejm RP Leszek Galemba, starosta kolski Robert Kropidłowski i wiceburmistrz Koła Lech Brzeziński.

Po wprowadzeniu sztandaru kolskiej Policji minutą ciszy uczczono zmarłego w dwa miesiące temu policjanta Mariusza Ostrowskiego. W dalszej kolejności, z rąk kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Kole, blisko 60 osób odebrało odznaczenia, wyróżnienia oraz awanse w stopniach służbowych.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w uznaniu szczególnych zasług w zakresie bezpieczeństwa ludzi i porządku publicznego, wyróżnił nadaniem złotej odznaki „Zasłużony Policjant” zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Kole mł. insp. Jacka Brzęckiego, zaś brązową odznakę otrzymał podkom. Krzysztof Szczesiak. Podkom. Przemko Chudykowski został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej srebrnym medalem za długoletnią służbę. Akt wręczenia powyższych odznaczeń odbędzie się 31 lipca br., podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w Poznaniu.

Podczas dzisiejszej uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Kole wręczył funkcjonariuszom kolskiej jednostki akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Awanse otrzymało 56 policjantów, w tym 1 w korpusie oficerów młodszych, 27 w korpusie aspirantów, 20 w korpusie podoficerów oraz 8 w korpusie szeregowych. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu przedterminowym awansem wyróżnił st. asp. Rafała Zielińskiego na stopień aspiranta sztabowego. Za sumienną i rzetelną pracę zostało również wyróżnionych pięcioro pracowników cywilnych. Są to Joanna Polaszewska, Halina Wojewoda, Jadwiga Bąkowska, Ryszard But i Piotr Kukulski. Ponadto na wniosek przewodniczącego Zarządu Terenowego asp. szt. Tomasza Bartczaka, Kapituła Związku przyznała medale 7 policjantom, kapelanowi kolskich policjantów oraz włodarzom Dąbia, Grzegorzewa, Olszówki oraz Babiaka.

W dalszej części uroczystości głos zabrali poseł Leszek Galemba oraz starosta Robert Kropidłowski. Goście w swoich przemówieniach składali serdeczne życzenia i dziękowali za trudną służbę w czasie panującej epidemii.

źródło i zdjęcia: KPP w Kole