Podpisanie przez Dąbską Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o. o. umowy na dofinansowanie projektu

0
339
DSI

W dniu 05.12.2019 r. Prezes Dąbskiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. w towarzystwie Burmistrza Miasta Dąbie podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój Dąbskiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. poprzez zapewnienie czystości środowiska” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uzyskanie wsparcia było możliwe dzięki owocnej współpracy DSI z Gminą Dąbie oraz Lokalną Grupą Działania Solna Dolina na czele z Panią Magdaleną Fabiniak. Koordynatorem projektu z strony Gminy Dąbie jest Pani Dorota Nowosielska.

W ramach przedsięwzięcia zostanie zakupiony m.in. recykler do asfaltu, termos do asfaltu, walec drogowy, skrapiarka. Urządzenia posłużą do wyrobu asfaltu ze złomu asfaltowego, co pozwoli na usuwanie ubytków w nawierzchni dróg.

W bieżącym utrzymaniu odpowiedniej jakości dróg pomogą również ujęte w projekcie: ręczny młot hydrauliczny z agregatem, posypywarki, czy też agregat prądotwórczy.

Projekt przewiduje również zakup sprzętu służącego rekreacji. Zakupione zostaną kajaki i rowerek wodny, z których korzystać będzie można w ramach oddanej w zeszłym roku przystani kajakowej. Stworzy to warunki do uprawiania turystyki kajakowej, zachęci mieszkańców i gości do aktywnego spędzania wolnego czasu wśród walorów przyrodniczych Doliny Neru, obszaru „Natura 2000” .

Z zakupionych także w ramach projektu zamku i zjeżdżalni dmuchanych ucieszą się dzieci które podczas imprez plenerowych będą miały okazję korzystać z tych atrakcji i dobrze się bawić.

Projekt będzie realizowany w 2020 roku, jego wartość to 431 535,66 zł, a kwota dofinansowania 237 274,00 zł.

materiał promocyjny