W planach jest drugi etap zagospodarowania brzegu jeziora w Brdowie

0
1147

Gmina Babiak postanowiła starać się o środki zewnętrzne, które pozwoliłyby na przeprowadzenie II etapu zagospodarowania brzegu Jeziora Brdowskiego. – Kilka dni temu został ogłoszony nabór na możliwość składania wniosków na rewitalizację obszarów z terenu naszej gminy. Ponieważ w ubiegłym roku podjęli państwo uchwałę o rewitalizacji niektórych obszarów, i w tym było zadanie polegające na przebudowie brzegu Jeziora Brdowskiego – II etap, grzechem byłoby nie aplikować o te środki, tym bardziej, że potencjalna dotacja może wynieść do 85 procent. To nie jest łatwy konkurs, więc nie możemy powiedzieć, że zaraz zaczynamy zbiornik zagospodarowywać, ale szanse istnieją. Upłynie jednak trochę czasu, zanim zobaczymy, na którym miejscu listy się uplasujemy, i czy się nam te środki uda pozyskać – powiedział do radnych wójt Wojciech Chojnowski podczas piątkowej sesji Rady Gminy Babiak.

W związku z podjętymi staraniami gmina, jako wkład własny, zabezpieczyła w budżecie 200.000 zł.

Projekt będzie nosił nazwę „Zagospodarowanie brzegu jeziora w miejscowości Brdów – etap II”, a w jego zakresie znajdzie się m.in. budowa trzech ścieżek spacerowo-rowerowych, remont zejścia na molo, utwardzenie terenu o powierzchni 95,5 mkw. kostką betonową, remont istniejącego zejścia nad jezioro od strony ulicy Kościelnej, wykonanie elementów małej architektury, tj. ławek, koszy na śmieci, niezależnego oświetlenia solarnego, adaptacja altany o powierzchni zabudowy do 25 mkw. na potrzeby obiektu przeznaczonego na cele społeczne i do użytku organizacji pozarządowych niezwiązanego trwale z gruntem oraz wyznaczenie miejsca pod małą działalność gastronomiczną.

Uzupełnieniem całości mają być projekty społeczne. Aktualnie gmina pracuje nad dokumentacją, więc kwota zadania nie jest jeszcze znana.