Pierwsze absolutorium wójta Mariusza Rybczyńskiego

0
194
DSC02089

Pierwsze absolutorium wójta Mariusza Rybczyńskiego stało się faktem. Zanim jednak do tego doszło, włodarz przedstawił raport o stanie gminy. Ten dokument to nowość, narzucona do wykonania samorządowcom, a jego przyjęcie kończy się udzieleniem wotum zaufania. I tak też było podczas absolutoryjnej sesji w gminie Koło. Sprawozdanie z tego, jak wyglądał samorząd w ubiegłym roku, zostało przyjęte bez dyskusji i dodatkowych pytań.

Po tej części nastał czas na podsumowanie dokonań budżetowych. Z zaprezentowanych danych wynika, że na planowane dochody w wysokości 30 665 188 zł do gminnej kasy wpłynęło 31 388 687 zł, co stanowi 102,36 procent planu, natomiast wydatki z prognozowanych 36 460 188 zł wykonane zostały na sumę 34 716 657, co daje 95,22 procent.

Na zadania majątkowe przekazano 5 890 078 zł, i co najważniejsze udało się zrealizować prawie wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia. Wydatki były realizowane prawidłowo, w granicach kwot ujętych w planie finansowym, a zobowiązania regulowane były z zachowaniem terminów i wysokości. Rok 2018 zamknął się deficytem w wysokości 3 327 970 zł, przy zakładanym 5 795 000 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu oraz komisje stałe Rady Gminy Koło, wraz z komisją rewizyjną pozytywnie zaopiniowały wykonanie planu finansowego za ubiegły rok. Przewodniczący organu kontrolującego, Mirosław Borkowski, stwierdził, że wójt kierował się zasadami legalności, celowości i zasadności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Rajcy nie zabierali głosu w czasie przeznaczonym na dyskusję i nie zadawali dodatkowych pytań. Radny Michał Wróblewski zaznaczył jedynie, że omawiany budżet bardziej dotyczy poprzedniego włodarza, ale ze względu na ciągłość sprawowanej funkcji absolutorium udzielane jest już jego następcy.

Mariusz Rybczyński podziękował rajcom za jednomyślność. – Wszystkie działania, które były realizowane w gminie Koło są kontynuacją z poprzedniej kadencji. Chciałbym zatem podziękować osobie, która wykonywała swoje obowiązki we wzorowy sposób. Dziękuję bardzo pani skarbnik – powiedział włodarz. Zatem to Ilona Majewska była odbiorcą aż dwóch wiązanek kwiatów. Chwilę wcześniej jeden wraz z wójtem otrzymała od rajców.

Poniżej galeria zdjęć z sesji absolutoryjnej.

Inne informacje z gminy Koło – czytaj TUTAJ