Patriotyczne uroczystości w SP nr 4 w Kole

0
175

W Szkole Podstawowej nr 4 w Kole odbył się uroczysty apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja przez Sejm Czteroletni. Aby upamiętnić ten doniosły fakt, uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem Danuty Bińkowskiej i Wioletty Frątczak przygotowali krótką część artystyczną, dotyczącą wydarzenia, które odegrało ogromną rolę w historii naszej ojczyzny.

Żywa lekcja historii przybliżyła wszystkim tamte wzniosłe wydarzenia związane z uchwaleniem pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji oraz wzbogaciła wiedzę historyczną o tym patriotycznym wydarzeniu. Apel nawiązywał również do poszanowania naszych symboli narodowych i zagadnienia, czym dzisiaj dla Polaków jest wolność, naród i ojczyzna.

Patriotyczne apele rocznicowe są w SP nr 4 tradycją, i dzięki nim dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne dążą do kształtowania postaw patriotycznych wśród młodzieży, wychowania w polskości oraz przygotowania do życia w demokratycznym państwie. Jest to wspaniała okazja, by uzmysłowić sobie  znaczenie takich słów jak ojczyzna i patriotyzm oraz przybliżyć fakty z historii Polski.

źródło i zdjęcia: SP nr 4 w Kole