Odkryto tajemnicę kolskiego zamku!

0
2982
SAM_5635

Dzięki sfinansowaniu przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przy wsparciu organizacyjnym burmistrza Koła, od trzech tygodni na kolskim zamku, prowadzone są badania archeologiczne. Obejmują one jego najstarszą część, którą stanowią pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części. Ta dominująca niegdyś nad kolską warownią budowla była rezydencją królewską na czas pobytów polskich monarchów w Kole. Dotychczas przesuwano okres jej powstania przynajmniej na lata panowania Władysława Łokietka, a nawet wcześniej. Jego synowi Kazimierzowi Wielkiemu przypisywano dopiero rozpoczęcie w latach późniejszych dobudowywania do niej murów obwodowych i położonej w południowym narożniku dziedzińca charakterystycznej baszty. Odkrycia dokonane przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którym kierują dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański, jednoznacznie wskazały, że – wbrew dawnym sądom – budowniczym tej wieży był jednak król Kazimierz Wielki.

Przesądziła o tym mała srebrna moneta znaleziona wprost na jej wapiennej wylewce fundamentowej. Została tak położona przez budowniczych, żeby jednoznacznie wskazywać, kto jest inwestorem wieży. To kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1365-1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Jeżeli pamiętamy, że król nadał Kołu prawa miejskie w 1362 roku, łatwo domyślić się dzięki temu, że niewiele później rozpoczął budowę zamku w pobliżu swego grodu – mówi dr Tomasz Olszacki.

Na spotkanie podsumowujące dotychczasowe wyniki prac prowadzonych na kolskim zamku przybyli m. in. prof. Hanna Kóćka-Krenz, autorytet polskiej archeologii średniowiecza, odkrywczyni Palatium Mieszka I na poznańskim Ostrowie Tumskim, Grzegorz Budnik, kierownik konińskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i poseł Leszek Galemba. Nie mogło oczywiście zabraknąć przedstawicieli władz miasta, czyli burmistrza Krzysztofa Witkowskiego, przewodniczącego rady Tomasza Sobolewskiego oraz radnych. Byli także przedstawiciele Muzeum Okręgowego w Koninie, w którego zbiorach znajdują się znaleziska z wykopalisk prowadzonych na kolskim zamku w latach 1977-1983 oraz kolskiego Muzeum Technik Ceramicznych, do którego trafią zabytki odkryte podczas tegorocznych badań.

źródło i zdjęcia: Tomasz Nuszkiewicz