Odcinek drogi Chełmno-Parcele – Grabina Wielka do remontu. 60.000 zł od powiatu, 40.000 zł od gminy Dąbie

0
202

Jeszcze w tym roku, w ramach kontynuacji współpracy gminy Dąbie z samorządem powiatowym, przebudowie poddany zostanie około 500-metrowy odcinek drogi powiatowej nr 3416P Chełmno Parcele – Grabina Wielka. Na ten cel gmina Dąbie zabezpieczyła 40.000 zł, a z budżetu powiatowego popłynie kwota 60.000 zł. Środki te wykorzystane zostaną na remont odcinka, który rozpoczyna się w Chełmnie-Parcelach i zmierzać będzie w kierunku Grabiny Wielkiej.

Z punktu widzenia dąbskich samorządowców bardziej zasadne byłoby inne rozwiązanie, a mianowicie prowadzenie prac remontowych od Grabiny Wielkiej w kierunku Chełmna-Parceli, by nowo remontowany odcinek połączyć ze zrobionym wcześniej. Tymczasem będzie inaczej, więc przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Wasiak, jak i niektórzy radni, zgłaszali, iż mieszkańcy mogą pytać, dlaczego remont nawierzchni będzie prowadzony od drugiej strony, co spowoduje, że na skutek tak przeprowadzonej inwestycji, między dwoma wyremontowanymi odcinkami znajdować się będzie zniszczony około półkilometrowy odcinek, który także wymaga naprawy. – Co prawda to jest wciąż jedna droga, tylko my jej remont na poszczególnych odcinkach widzieliśmy nieco inaczej, ale dziękujemy za znalezienie środków i to, że niezależnie od fragmentu, możemy ją naprawić. Przy następnej okazji oba odnowione odcinki połączymy mówili radni, zwracając się do obecnego na sesji wicestarosty Marka Banaszewskiego, żeby miał na uwadze tę sprawę.

Jak poinformował wicestarosta, przetarg ma być niebawem ogłoszony, a zadanie realizowane jak najszybciej, więc również z tego powodu nie ma możliwości, by teraz dokonywać jakichkolwiek zmian. Ponadto na planowanym do remontu odcinku natężenie ruchu jest większe niż na następnym, więc taki wybór wydawał się uzasadniony.

Ostatecznie radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o zawarciu umowy pomiędzy gminą Dąbie a Powiatem Kolskim.