Obchody 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. Pamiątkowa tablica została odsłonięta [FOTO]

0
925

W kościele ojców Bernardynów, dziś o godzinie 11.00, została odprawiona msza święta dziękczynna za 550 lat polskiego parlamentaryzmu. Eucharystii przewodniczył biskup włocławski, Wiesław Alojzy Mering. Po liturgii marszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński, odsłonił tablicę pamiątkową.

Z udziałem marszałka Sejmu RP, Marka Kuchcińskiego, dziś w klasztorze ojców Bernardynów w Kole odbyły się uroczystości związane z 550-leciem Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. Liturgii przewodniczył biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering. – Przywołując 550 lat historii i łącząc te wspomnienia z Najświętszą Eucharystią, która jest dziękczynieniem, jakie Chrystus składa swemu Ojcu, my dzisiaj dziękujemy Bogu za tę naukę i doświadczenie, które łączą się z polskim parlamentaryzmem – powiedział do zgromadzonych pasterz diecezji włocławskiej.

W obchodach wzięli udział m.in. biskup pomocniczy diecezji włocławskiej Stanisław Gębicki, ojciec Teofil Czerniak, minister prowincjonalny ojców Bernardynów i wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Na jubileuszowe wydarzenie przybyli także pracownicy kancelarii Sejmu RP, posłowie i senatorowie, przedstawiciele Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, radni powiatowi na czele ze starostą kolskim Wieńczysławem Oblizajkiem oraz miejscy rajcy. Nie brakło też reprezentantów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, naczelników i pracowników Urzędu Miejskiego w Kole oraz przedstawicieli służb mundurowych powiatu kolskiego. Ich wszystkich, jak również duchownych z terenu miasta i diecezji, gospodarzy świątyni z gwardianem o. Henrykiem Hajzlerem, oraz mieszkańców Koła, po zakończeniu mszy świętej wzbogaconej śpiewem utytułowanego Chóru Katedralnego Puellae Orantes z Tarnowa, powitała wiceburmistrz Koła, Elżbieta Modrzejewska.

Drugą część rocznicowych obchodów stanowiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej pierwszy sejmik prowincjonalny z 1468 roku.W tym roku obchodzimy jubileusz 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. Ten piękny jubileusz przypomina nam, że nasz rodzimy, polski, środkowoeuropejski parlament ma wielowiekową tradycję, i że ta tradycja parlamentarna należy do najdłuższych w Europie. Jej początki sięgają XII i XIII. Parlamentaryzm ukształtowany w II połowie XV wielu, zmieniamy pod wpływem różnych nurtów i wzorów aż po dzień dzisiejszy, stał się trwałym elementem ustrojowym polskiej państwowości. Parlament trwał zawsze, gdy istniała Rzeczypospolita, nawet na uchodźstwie podczas II wojny światowej jako Rada Narodowa, a w czasie działania Polskiego Państwa Podziemnego jako Rada Jedności Narodowej – mówił marszałek Sejmu RP. – Spotykamy się dziś w Kole, w środku Polski, bo właśnie tutaj 550 lat, z początkiem lipca, król Polski Władysław IV Jagiellończyk obradował na sejmiku z możnymi i rycerstwem wielkopolskim. Omawiano niezwykle ważne dla państwa sprawy dotyczące m.in. pieniędzy dla wojska, które wzięło udział w zwycięskiej wojnie z Zakonem Krzyżackim. Jak wiemy, szlachta ostateczną decyzję odłożyła na walny zjazd w Piotrkowie, gdzie 9 października 1468 roku król Kazimierz Jagiellończyk zwołał Sejm Walny, i gdzie po raz pierwszy w dziejach Polski obradował parlament w kształcie dwuizbowym: senatu i izby poselskiej – kontynuował marszałek Kuchciński. – Dziś w Kole chcemy podkreślić ogromną rolę polskiego parlamentaryzmu. Właśnie tutaj, od zarania polskiej państwowości, odbywały się wiece starszyzny, a później rycerstwa. Aż do XVIII wieku Koło było miejscem sejmików generalnych całej prowincji wielkopolskiej, poprzedzających sejmy walne. O znaczeniu tradycji sejmików kolskich świadczy tekst zaczerpnięty z instrukcji poselskiej sejmiku wielkopolskiego uwieczniony na pamiątkowym kamieniu: „Ułacnienie i prędkie skończenie sejmów wiele na kolskich sejmikach zależy” – wygłosił marszałek Sejmu RP, po czym odsłonił tablicę na obelisku, poświęcenia głazu dokonał ordynariusz włocławski, ks. biskup Wiesław Alojzy Mering.