Nowym sołtysem w Nowinach Brdowskich został Arkadiusz Chęciński

0
602

W związku ze śmiercią dotychczasowego sołtysa sołectwa Nowiny Brdowskie, w gminie Babiak, Krzysztofa Chęcińskiego, 15 czerwca br., na zebraniu wiejskim, przeprowadzono przedterminowe wybory, w wyniku których nowym przedstawicielem wiejskiej społeczności został syn śp. Krzysztofa Chęcińskiego, Arkadiusz. Na minionej sesji nowy sołtys został oficjalnie powitany, a w związku z jego wyborem i wynikającymi z tego zmianami osobowymi, konieczne stało się wprowadzenie korekt do uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz w sprawie poboru podatków-rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Oba dokumenty zostały przez babiackich radych przyjęte jednogłośnie.